งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กาบหอยแครง

ชื่อว่าน:  ว่านกาบหอยแครง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:  ว่านแสงอาทิตย์

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นปล้องทอดไปตามผิวดิน

ใบ:  ใบรูปหอก หน้าใบสีเขียว หลังใบสีม่วง (ว่านชนิดเดียวกันนี้ มีแบบสีเขียวล้วนด้วย แต่หายากกว่า)

ดอก:  มีใบประดับเหมือนฝาหอย ดอกจริงอยู่ภายในขนาดเล็ก สีม่วงขาว

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับได้ อีกทั้งต้มกินเป็นยาแก้เจ็บคอ ร้อนใน ฟกช้ำภายในเนื่องจากตกจากที่สูง หรือถูกของแข็ง เมื่อตำคั้นน้ำแทรกด้วยพิมเสนหยอดตาแก้ต้อเนื้อ ตาช้ำ และตาแดง

 

ความเชื่อ:  ปลูกเป็นศิริมงคล ป้องกันอัคคัภัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :