งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

บทความที่6 มีดครูบ้านว่านไทย #มีดหมอ # มีดครู

บันทึกการสร้างมีดครูหลวง (ผู้บันทึก-นพคุณ คุมา )
และมีดครูว่าน (คุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย)
ด้วยความคิดแรกเริ่ม ที่อยากสร้างมหาศาสตราคม (มีดครู) ไว้ใช้เอง ผมจึงค่อยๆได้รวบรวมมวลสาร สำหรับสร้างมีดครู ของตนเองขึ้นมา โดยได้รับการอนุเคราะห์กัลยาณมิตรหลายๆท่าน เป็นเวลานับสิบปี  จนสามารถรวบรวมได้ครบ โดยรายการมวลสารมีดังนี้
อิ 01.เหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุ – เหล็กยอดเจดีย์เวียงท่ากาน (ผงตะไบ)
ติ 02.เหล็กยอดปราสาท – ใช้เหล็กวิหารวัดพระแก้ว(วังหน้า) ได้จาก อ.ปริญญา สัญญะเดช
ปิ 03.เหล็กยอดทวารา – เหล็กที่อยู่ส่วนยอดของซุ้มประตู (ผงตะไบ)
โส 04.เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม – เหล็กสะกดวิญญาณ ได้จาก อ.ปริญญา สัญญะเดช
ภะ 05.เหล็กตรึงโลง – ตะปูตอกโลงผี
คะ 06.เหล็กตรึงปั้นลม – เหล็กตะปูโครงสร้างวัง (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
วา 07.เหล็กสลักเพชร – ตะปูที่เป็นลิ้มที่ตอกฝังเข้าไปในเนื้อไม้
อะ 08.หอกสัมฤทธิ์ – หอมสัมฤทธิ์ล้านนา
ระ 09.กริชทองแดง – กริชพรหมคุณ หลวงปู่หงส์
หัง 10.พระแสงหัก – ใช้พระขรรค์ แทนใช้เชิงสัญลักษณ์ – คุณต้น บางกรวย
สัม 11.เหล็กปฏัก – เหล็กที่ติดอยู่ปลายไม้ยาวๆ ไว้สำหรับซัดหรือพุ่ง
มา 12.สลักประตู – เหล็กดาล/กลอนประตู
สัม 13.ตะปูเห็ด – ตะปูโบราณที่หัวมีขนาดใหญ่คล้ายดอกเห็ด
พุท 14.เหล็กเบญจพรรณ – สังฆวานรสัมฤทธิ์ วัดกิตติ
โธ 15.เหล็กบ้าน – เหล็กที่มีไว้ในบ้าน
วิช 16.เหล็กไหล – สะเก็ดดาวเหล็ก (เหล็กไหลนภากาศ) ฯลฯ
ชา 17.เหล็กหล่อบ่อพระแสง – แร่เหล็กบ่อพระแสง – คุณดาม
จะ 18.เหล็กกำแพง – แร่เหล็กเมืองกำแพงเพชร – น.ต. อรรถวัติ สมโภชน์
ระ 19.เหล็กน้ำพี้ – แร่เหล็ก(น้ำพี้)บ่อพระขรรค์ – คุณดาม
ณะ 20.เหล็กแร่ – เป็นแร่กายสิทธิ์ เช่น แร่เกาะล้าน เป็นต้น – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
สัม 21.ทองคำ – ทองคำ
ปัน 22.สัมฤทธิ์ – ชนวนพระกริ่งนวโลหะ – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
โน 23.นากอะแจ – นาก
สุ 24.เงินที่แท้ –เงิน
คะ 25.ชาดเหล็กทองแดงดง – ทองแดง เพิ่มเติม
โต 26.ขอช้าง สมัยอยุธยา (ผงตะไบ)
โล 27.ขวานสัมฤทธิ์ บ้านเชียง (ขวานฟ้า)
กะ 28.หัวธนูสัมฤทธิ์ บ้านเชียง
วิ 29.มีดหมอ ตามสูตรมหาศาสตราคม สร้างโดย อ.ปริญญา สัญญะเดช
ทู 30.มีดหมอทรงพระขรรค์
อะ 31.พระขรรค์เหล็กน้ำพี้
นุต 32.ปรอทหุง – คุณเอก นาครทรรพ
ตะ 33.แร่บางไผ่ – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
โร 34.ตะกั่วนม – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
ปุ 35.ชนวนพระริ่งนวโลหะ (เช่น วัดสุทัศน์) – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)
ริส 36.ห่วงพระ – คุณต้น บางกรวย
สะ 37.สังฆวานร วัดสุทัศน์ – คุณต้น บางกรวย
ทัม 38.สังฆวาร วัดกิตติ
มะ 39.สังฆวานร อยุธยา
สา 40.ตะปูเห็ด อยุธยา
ระ 41.สังฆวานร ไม่ทราบวัด
ถิ 42.เหล็กตรึงหอรบ
สัต 43.สังฆวานร วัดมหาธาตุ
ถา 44.เพชรหน้าทั่ง
เท 45.กำไรหัก
วะ 46.หัวพิณเปี๊ยะ
มะ 47.ฉิ่งแตก
นุส 48.กระดิ่งแตก
สา 49.กรรไกรหัก
นัง 50.หมุดรางรถไฟ
พุท 51.มีดเทพศาสตรา อ.ชุม ไชยคีรี
โธ 52.สังฆวานร วัดดอยไซ
ภะ 53.เหล็กยอดฉัตรพระวิหาร
คะ 54.ห่วงเหรียญพระนเรศวรเมืองงาย
วา 55.ใบหอกโบราณ
ติ 56.ห่วงเหรียญครูบาจันทรังษี วัดกู่เต้า
(และได้รับ มวสสารมงคลหายาก จาก คุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย)
ผมได้ทำการแบ่งมวลสารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเหล็ก และ ส่วนที่เป็นแร่ กับ สัมฤทธิ์

        ๑.        ผงว่าน ๑๐๘ ที่บดล่าสุด และว่านต่อเชื้อจากโบราณ 1000 ชนิด

๒.        รวมเศษผงกรุพระต่างๆ ๙ ที่  และทองคำเปลวจากพระพุทธรูปสำคัญที่สะสมมา ห่วงของเหรียญต่างๆ

๓.        เศษสัมฤทธิ์ของโบราณเขมร เศษจากการทำความสะอาดอาวุธสำคัญ

๔.        ผงดินปราสาทขอมพันปี

๕.        ผงเหล็กน้ำพี้

๖.        ผงข้าวสารหิน

๗.        ผงดินจากแม่น้ำคงคา

๘.        ดินจากพระธาตุเชียงตุง

๙.        ผงไม้เทพทาโร วัดสุทัศน์

๑๐.     หินแร่รวม

๑๑.     ผงงาช้างสุรินทร์

๑๒.      ผงอิฐในวัง

๑๓.      ผงไม้ตะเคียนโบราณ

๑๔.      ผงกรุบ้านกร่าง ขุนแผนสุพรรณ

๑๕.      มวลสารวัดสุทัศน์

๑๖.     ผงนิล

๑๗.      ผงงิ้วดำ

๑๘.      ผงใบลานพระคัมภีร์ต่างๆ
ลำดับขั้นตอนการสร้างมีดครู
ขอบคุณ ช่างประพจน์ เรืองรัมย์ แห่งบ้านน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำให้มีดครู สำเร็จได้ด้วยดี
25 พฤศจิกายน 2558 ตรงกับวันลอยกระทง คืนวันเพ็ญ ได้ทำการพลีกรรม เรียกสูตรเรียกนาม อาราธนาคุณพระพุทธ คุณครูบาอาจารย์ มาช่วยในการสร้างมีครูในครั้งนี้ และอาบแสงจันทร์เพ็ญตลอดทั้งคืน
5 ธันวาคม 2558 ตรงกับวันเฉลิมพระชนน์พรรษา ทำการถลุงแร่น้ำพี้ พร้อมกับมวลสารส่วนที่เป็นเหล็ก ได้เหล็กดิบ จากการถลุงครั้งนี้ 13.5 กิโลกรัม พร้อมกันนั้น ทางผม (นพคุณ) ได้ทำน้ำว่านสำหรับชุบดาบ ได้รับความอนุเคราะห์ผงว่าน 1.000 ชนิด จากคุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย (มีเรื่องแปลกช่วงนั้นฝนตกตลอด แต่พอจะเริ่มถลุง ฝนก็หยุดตก จนสามารถถลุงเสร็จไปได้ด้วยดี) 10 ธันวาคม 2558 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ทำการตีอักเหล็กดิบน้ำพี้ให้เป็นแท่ง จากเหล็กเหล็กดิบ 13.5 กิโลกรัม เหลือเหล็ก 4.8 กิโลกรัม ได้จำนวน 4 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัมกว่าๆ
17 มกราคม 2559 หลังวันไหว้ครูว่าน 1 วัน (ไหว้ครูว่าน วันที่ 16 มกราคม 2559) ทำการหลอมมวลสาร ส่วนที่เป็นแร่กับสัมฤทธิ์ ให้เป็นเนื้อเดียวกับ แล้วตะไบเป็นผงสำหรับซัดเหล็ก (มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น จู่ๆ คืนนั้นในบริเวณนั้น อากาศจะเยือกหนาวมากกว่าปกติ)
18 มกราคม 2559 ทำการตีนวดเหล็ก โดยตีพับ และซัดผงสัมฤทธิ์ในระหว่างตีพับด้วย ขั้นตอนนี้ มวลสารทั้งสองส่วน (เหล็ก และ สัมฤทธิ์) กลับมารวมกัน โดยสัมฤทธิ์จะอยู่ระหว่างชั้นของเหล็ก โดย
เหล็กแท่งที่หนึ่ง ตี 1 ทบ 3 ชั้น ได้ตัดแบ่งเป็นชิ้น สำหรับส่งกลับคืนไปให้ผู่ที่ส่งมวลสารมาช่วย
เหล็กแท่งที่สอง ตี 3 ทบ 12 ชั้น สำหรับสร้าง มีดครูว่าน ของคุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย (ถึอว่าเป็นชิ้นแรกของช่าง ที่สามารถตีทบเหล็ก ซัดสัมฤทธ์ เข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นเหล็กได้สำเร็จเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน)
เหล็กแท่งที่สามและสี่ ตี 7 ทบ 48 ชั้น สำหรับสร้าง มีดครูหลวง ของผม (นพคุณ)เอง
หลังจากตีทบเสร็จ ก็ตอนเย็นแล้ว ช่างก็ขึ้นรูปมีดครู ทั้ง 2 เล่ม ไว้คร่าวๆ และคืนนั้น ช่างขึ้นทรงมีดครูหลวง ของผม จนเสร็จ
19 มกราคา 2559 ช่วงเช้า ช่างขึ้นทรง มีดครูว่าน ของ คุณณรงค์ศักดิ์ และบ้านว่านไทย จนเสร็จ สายๆ ก็ ขึ้นคม แต่งผิว มีดครูทั้งสองเล่ม (มีดครูว่าน ของคุณณรงค์ศักดิ์ ทำการตอกชื่อ บริเวณสันมีด) ช่วงบ่าย ทำการชุบแข็ง ขัดแต่งผิว และกัดกรด หลังจากกัดกรดแล้ว ผิวของใบมีดมีสีเหลืองๆเขียวๆเกิดขึ้น บนผิวของใบมีด ซึ่งเป็นสีของสัมฤทธิ์ ที่ซัดลงไป
มีดครูว่าน ของคุณณรงค์ศักดิ์ เมื่อเสร็จแล้ว น้ำหนักใบเหลือ 2.5 ขีด
มีดครูหลวง ของผม (นพคุณ) เมื่อเสร็จแล้ว น้ำหนักใบเหลือ 2.1 ขีด
มวลสารที่ส่งกลับไปให้ผู้ที่อนุเคราะห์มวลสาร เหลือน้ำหนักรวม 8 ขีด แล้วจึง
ตัดเป็น 12 ชิ้นเล็ก
หลังจากนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนในการทำด้ามฝักต่อไป
ผมขอจบบันทึกการสร้างมีดครูแต่เพียงเท่านี้

ตำนานการสร้างมีดครูบ้านว่านไทย  ที่กระฉ่อนวงการดาบอย่างเงียบๆ 5555 ฟังดูอาจจะแปลกเหตุก็คือ มวลสารเรามากอย่างโบราณอย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อนในช่วงร้อยปีมานี่ และสองช่างประพจน์ ได้ตระหนักว่า การตีทบมวลสารเข้ามีดทำได้สำเร็จหากทำตามสูตรโบราณนี้ซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนเลยในช่วงอายุเรานี้   มีดครูเล่มนี้เป็นเล่มแรก

https://www.facebook.com/BanVanThai/photos/a.536452929708598/2204088069611734/?type=3&theater

มีดบ้านว่านไทย   ที่เดิมเรียกชื่อว่ามีดขุดว่าน  เลยทำให้คนเข้าใจไปหลายแบบ จากยอดจองล้นหลาม และคำถามที่พุ่งเข้ามา เลยเขียนบทความสั้นนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกัน  กล่าวคือ บ้านว่านไทยเป็นแหล่งอนุรักษ์ว่านและสมุนไพรไทย รวมถึงภูมิปัญญาทางด้านไสยศาสตร์ เพื่อการยังชีพแบบไทยที่มีมาแต่โบราณแบบองค์รวม ในสายวิชาที่ร่ำเรียนมาก็มีส่วนของ มีดหมอ หรือที่เราเรียกมีดครู ที่เอาไว้ใช้ทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับว่าน ด้วยว่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์โบราณว่าห้ามใช้มีดหั่น เพราะจะทำให้เสื่อมไป ดังนั้นหากจะหั่นมีภูมิปัญญาอันหนึ่งที่มีการลงสูตรและอาคมที่มีดทำให้มีดนั้นใช้หั่นว่านได้ โดยที่ทั้งว่านและมีดต่างมีฤทธิ์ทางไสยสูงขึ้น  โดยปกติใช้มีดทั่วไปมาเข้าพิธีก็ใช้ได้ แต่เรื่องราวดีกว่านั้น คือเมื่อปี 58 อาจารย์นพคุณได้สร้างมีดครูมอบให้บ้านว่านไทยซึ่งสร้างตามหลักคัมภีร์มหาศาสตราคม หรือบางคนพูดให้เข้าใจง่ายคือแบบเดียวกับการสร้างดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนเลยทีเดียว   อาจารย์นพ สร้างทรงโต้ หรืออีโต้ ให้กับบ้านว่านไทย และสร้างดาบศอกหลูบเงินไว้ใช้เอง จึงเป็นเรื่องสุดยอดที่ทำให้คนทั้งวงการว่าน และดาบ กล่าวถึงและหมายปองไถ่ถามมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ได้ตอบไปว่าทำใช้ไม่ได้ทำขาย

จนกระทั่งปลายปีที่แล้วผมดำริว่าจะสร้างมีดขุดว่านไว้ใช้เอง พกติตัวเข้าป่าใช้งานได้สารพัดประโยชน์ แต่ที่สำคัญต้องขลังด้วยจะได้คุ้มครองตัวเอง อาจารย์นพจึงเมตตาออกแบบให้ และเดินทางไปกับสล่าโอหาช่างฝีมือ ทำตามแบบนั้น โดยใส่มวลสารของมีดครู ไว้ที่ท้ายด้ามมีด มีดนี้ สร้างเพื่อใช้งานและแข็งแรง จึงเลือกใช้เหล็กรางรถไฟด้วยเหตุว่าเหล็กนี้เนื้อดีแข็งแกร่ง และทางความเชื่อๆว่ามีพลังโคจร อีกทั้งเป็นเหล็กเก่าโบราณมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (รางรถไฟเก่า)

มีดบ้านว่านไทย หรือ มีดขุดว่านนี้ เป็นมีดใช้งานจริง ทำจากเหล็กรางรถไฟ ที่ด้ามตรงปลาย ตีพับมวลสาร ที่ได้จาก ผงตะไบตัดแต่งมีดครูบ้านว่านไทย ที่สร้างเมื่อหลายปีก่อน

ตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาว่ามีดนี้มีฤทธิ์ไปทางใด หากกล่าวรวมๆ ย่อมดีทุกด้านตามปรารถนาเพราะมวลสารประกอบสมบูรณ์ทุกด้าน   ไม่ว่าจะ อำนาจบารมี แคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม มีดนี้มีข้อยกเว้นเรื่องหนึ่งคือ ห้ามเอาไปลองฟันแทงคนที่มีของคงกระพันอยู่แล้ว  เพราะมันจะฟันแทงเข้า (ไปทำลายความคงกระพันของคนอื่น)  มีดบ้านว่านไทย ที่แต่เดิมเรียกมีดขุดว่าน จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็นมีดบ้านว่านไทย เพราะ หลายคนถามว่าเป็นมีดหมอไหม ก็ตอบว่าใช่ เป็นมีดครูไหม ก็ ตอบว่าใช่ หากชื่อเป็นขุดว่าน ก็อาจจะไม่เข้าใจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :