งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

Page 6 of 10« First...45678...Last »

ว่าน กระบี่ทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกระบี่ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Curcuma sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านนางวันทองห้ามทัพ

Continue reading

ว่าน กระแตไต่ไม้

ชื่อว่าน:  ว่านกระแตไต่ไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Drynaria  quercifolia(L.) J. Sm

วงศ์ของว่าน:  POLYPODIACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กระชายดำ

ชื่อว่าน:  ว่านกระชายดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

Continue reading

ว่าน กระแจะจันทน์

ชื่อว่าน:  ว่าน กระแจะจันทน์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

Page 6 of 10« First...45678...Last »

วงศ์ของว่าน :