งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป ท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในแถบถัดไป (ชนิดว่าน : นพคุณ)

Page 7 of 10« First...56789...Last »

ว่าน กระจายทอง

ชื่อว่าน: ว่านกระจายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:
วงศ์ของว่าน: ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ: ดอกเข้าพรรษา(ชนิดต้นสีม่วง)

Continue reading

ว่าน กบ

ชื่อว่าน: ว่าน กบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:

อ่านเำิพิ่มเติม [...]

ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อว่าน:  ว่าน หัวร้อยรู

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Hydnophytum formicarum Jack

วงศ์ของ ว่าน:  RUBIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กระเช้าผีมด(สุราษฎร์ฯ), คาลูปูตาลิมา(มาเลฯปัตตานี), ปุ่มเป้า(ตราด), ร้อยรู(ปัตตานี), หัวร้อยรู(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน หอมแดง

ชื่อ ว่าน:  ว่าน หอมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Eleutherine plamifolia (L.) Merr.

วงศ์ของ ว่าน:  IRIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  บ่อเจอ เพาะบีเบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่าน หมาก(เหนือ), ว่าน เพลาะ(เชียงใหม่), ว่าน หอมแดง(ภาคกลาง)

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 7 of 10« First...56789...Last »

วงศ์ของว่าน :