งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป ท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในแถบถัดไป (ชนิดว่าน : นพคุณ)

Page 8 of 10« First...678910

ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อว่าน:  ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน :

วงศ์ของ ว่าน :

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อว่าน:  ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Calathea majestica M.Kenn.CU.RoseoLineata.

วงศ์ของ ว่าน:  MARANTACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน ขุนแผน ว่าน สามกษัตริย์

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน: -

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน รางจืดเถาว์

ชื่อว่าน:  ว่าน รางจืดเถาว์ / ว่าน รางจืดเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Thunbergia laurifolia Linn.

วงศ์ของว่าน:  THUNBERGIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กำลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง รางจืด(ภาคกลาง) คาย รางเย็น(ยะลา) ดุเหว่า(ปัตตานี) พอหน่อเตอ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ย่ำ แย้ แอดแอ(เพชรบูรณ์)

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 8 of 10« First...678910

วงศ์ของว่าน :