งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ห้องสมุด ว่าน และสมุนไพรบ้านณรงค์ศักดิ์ (ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากถูกโจรกรรม)

เปิดบริการฟรี ตั้งแต่ปี 2551 ทุกวันเสาร์ แปดโมงถึงเที่ยง

(กรุณานัดก่อนเพราะมีบรรณารักษ์คือผมคนเดียว 081-7354243)

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อเผยแพร่ แก้ไขข้อข้องใจ และตรวจสอบความถูกต้อง ของ ว่าน และสมุนไพรไทยและต่างประเทศ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

กิจกรรม

  1. ให้บริการข้อมูลอ้างอิง ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอิเลคทรอนิค (ยังไม่มีบริการให้ยืมออก เพราะหนังสือส่วนใหญ่มีฉบับเดียว)
  2. รับบริจาคหนังสือที่เกี่ยวข้อง
  3. เป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้ศึกษาว่านและสมุนไพร

หมวดของหนังสือที่ให้บริการ

  1. หนังสือเกี่ยวกับ ว่าน และสมุนไพร
  2. หนังสือเกี่ยวกับ ต้นไม้ทั่วไป
  3. หนังสือเกี่ยวกับ คาถาอาคม ยันต์ พระเวทย์ และโหราศาสตร์
  4. หนังสือเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  5. หนังสือเกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

สถานที่ตั้ง

      244/349 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร ซ.วิภาดีรังสิต43 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 (ตรงข้ามบ้านผม)

 

 

วงศ์ของว่าน :