งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

AMARYLLIDACEAE

Page 2 of 212

ว่าน กวักนางพญาใหญ่

ชื่อว่าน:  ว่านกวักนางพญาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

Continue reading

ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อว่าน:  ว่าน แสงอาทิตย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน :

วงศ์ของ ว่าน :

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน: -

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน นางคุ้ม

ชื่อว่าน:  ว่าน นางคุ้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eurycles amboinensis Lindl.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 2 of 212

วงศ์ของว่าน :