งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ARACEAE

Page 2 of 3123

ว่าน กวักพระพรหม

ชื่อว่าน:  ว่านกวักพระพรหม

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglonema sp.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กวักทองคำ / ว่าน กวักแม่ทองคำ

ชื่อว่าน:  ว่านกวักทองคำ /ว่านกวักแม่ทองคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglonema tricolur (Nicols) Jervis “Russet”

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กวักเงินกวักทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกวักเงินกวักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglaonema commutatum Tricolor.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน นิลพัตร

ชื่อว่าน:  ว่าน นิลพัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน: Curcuma zedoaria Roscoe

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 2 of 3123

วงศ์ของว่าน :