งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ARACEAE

Page 3 of 3123

ว่าน กวักศรีมหาโพธิ์

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักศรีมหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Alocasia cucullata Schott

วงศ์ของ ว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน นกคุ่ม, ว่าน ทรหด, ว่าน เศรษฐีใบโพธิ์

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 3 of 3123

วงศ์ของว่าน :