งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ZINGIBERACEAE

Page 3 of 3123

ว่าน เฒ่าหนังแห้ง

ชื่อว่าน:  ว่าน เฒ่าหนังแห้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ  ว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของ ว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 3 of 3123

วงศ์ของว่าน :