งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

นเรศวร

นเรศวร   Boesenbergia  cf.  petiolata  Sirirugsa

          ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายกระชาย  แต่เล็กกว่า  สีม่วงคล้ำ  มีเส้นเป็นลายทางนิดๆ  หัวเป็นไหลเล็กๆ  ขนาดก้านไม้ขีดไฟ  ผิวดำสนิท  เนื้อในหัวขาวดังแป้ง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  และทางคุ้มครอง  เป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์คุ้มภัยอันตรายต่างๆ  คุ้มภูติผีปีศาจ  และเป็นว่านอยู่คงกระพันชาตรีอย่างวิเศษ  ปลูกไว้จะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณพามิล  บรรณทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :