งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระนารายณ์

พระนารายณ์   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวหอม  เมื่อผ่าออกเนื้อในเป็นสีขาว  ลำต้นตรงขึ้นไป  ก้านใบเขียวครีบแดง  ออกดอกในเดือน 12

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  และทางคุ้มครอง  มีอานุภาพเป็นศิริมงคล  บังเกิดโชคลาภเมตตามหานิยม  ป้องกันภูติผีปีศาจ  ป้องกันภัยพิบัติทุกประการ  เป็นว่านคู่กันกับว่านพระมเหศวร  ควรปลูกไว้คู่กัน  ว่านนี้มีเทวดารักษา  เอาหัวนำติดตัวไปด้วยก็ใช้ได้

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้   เรียกหลายชื่อ  มณีกาญจน์  ศรนารายณ์  (คนละชนิดกับ  ว่านศรนารายณ์)   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  4

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  23

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  58-59

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   83-84

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  51

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  62-63

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  235-236

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  15-16

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :