งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคงคา

ว่านคงคา Abalmoschus moschatus Medic.

ลักษณะ ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนน้ำนม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ดับพิษร้อนทั้งภายใน และภายนอกร่างกายได้ดีมาก ยางที่เหมือนน้ำนมนั้นเป็นของวิเศษ ให้เอามาผสมกับน้ำร้อนหรือสุรากินเถิดประเสริฐดีนัก เมื่อกินเข้าไปใหม่ๆ จะรู้สึกเหมือนไส้จะตีบเพราะฤทธิ์ยาของยางนั้นแสดง ใช้เป็นยาอายุวัฒนะปราศจากโรคทั้งปวง
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็น โสมชบา ชบาไพร
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 8
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 25
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 18
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 129
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :