งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคางคกน้อย

ว่านคางคกน้อย Typhonium sp.

ลักษณะ หัวคล้ายตัวคางคก มีเปลือกย่นๆ คล้ายหนังคางคก ก้านกับใบคล้ายใบอุตพิด แต่ใบกลมไม่เป็นแฉกเหมือนอุตพิด เล็กกว่าอุตพิด มี 2 ชนิด คือ ก้านเขียว และ ก้านดำ
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีเรียกว่า ว่านคางคกเล็ก ว่านคางคกน้อย
สรรพคุณ ทั้งสองแบบใช้เหมือนกัน ทางสมุนไพร เป็นยาใช้ทาแก้ขี้กลากขี้เกลื้อน เรื้อนกวาง และโรคผิวหนังทุกชนิด
ทางคงกระพัน ใช้กินทำให้เกิดการอยู่ยงคงกระพันชาตรี จะกินเปล่าๆ หรือกินกับสุราก็ได้ จะทำให้เนื้อหนังเกิดมีอาการชาซู่ซ่า คันยิบยับไปหมดทั้งตัว ถ้ากินบ่อยๆ เมื่อถึงฤดูว่านออกดอก ผิวหนังจะตกกระเหมือนกับคางคก
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 42-43
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 32
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 68 เรียก ว่านคางคกน้อย
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 954-955

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :