งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคางคกใหญ่

ว่านคางคกใหญ่ Typhonium trilobatum [L.] Scholl

ลักษณะ มีหัวคล้ายคางคก มีเปลือกย่นๆ คล้ายหนังคางคกไม่มีผิด ก้านกับใบคล้ายกับอุตพิต แต่ใบแยกออกเป็นสามแฉกโตกว่าอุตพิต เมื่อเวลาขึ้นงอกงามแล้วก้านจะโตกว่าธรรมดา มี 2 ชนิด คือ ก้านเขียว และ ก้านดำ
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านคางคกใหญ่ ว่านมะอะอุ
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 31
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 35
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 44-45 เรียก ว่านคางคกใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :