งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านชักมดลูก ( ตัวเมีย )

ว่านชักมดลูก ตัวเมีย Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นและใบดังต้นขมิ้น แต่หัวเล็กสอดกันเป็นข้อๆ ต้นและใบเขียว เนื้อในสีขาว
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยารักษาเกี่ยวกับมดลูก เมื่อสตรีแท้งบุตรใหม่ๆ เอาหัวว่านนี้ตำผสมกับเหล้าหรือน้ำปูนใสท่านว่าดีนัก และใช้ฝนหรือต้มรับประทานแก้กระบังลมดีนัก ใช้ชักมดลูกด้วย เป็นว่านยาที่ดีชนิดหนึ่ง
หมายเหตุ ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านขอ เพราะ ว่านขอ เนื้อในหัวเป็นสีเหลืองอ่อน
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 37
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 136
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 53-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :