งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดาบหลวง

ว่านดาบหลวง Hymenocallis sp.

ลักษณะ ใบเขียวจัด เป็นมัน ยาวมาก รูปร่างเหมือนดังมีดาบ หัวดังหอมหัวใหญ่ ดอกขาวกลิ่นหอม
สรรพคุณ ทางเมตตา และทางคุ้มครอง ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล บันดาลให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอ
ทางคงกระพัน เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันอย่างสำคัญ
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :