งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตะเภาน้อย

ว่านตะเภาน้อย Hyacinthus sp.

ลักษณะ ต้น และหัว เหมือนต้นกระเทียม หัวขาว ไม่มีดอก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ใบหรือหัวขยี้พอกปากแผล ดับพิษอสรพิษตั้งแต่ชั้นสูงจนถึงชั้นต่ำ ว่านชนิดนี้ไม่ต้องกิน
หมายเหตุ ว่านนี้เรียกอีกชื่อว่า ว่านตะเภาตัวเมีย ว่านตะเภาเล็ก ว่านชนิดนี้ผู้เขียนคิดว่าเป็นต้นเดียวกับ ว่านจั๊กจั่น และ ว่านพระยาลิ้นงู
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 35-36
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 102
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 153
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 37-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :