งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนาคราช ต้นที่ 1

1. นาคราช   Adiantum  cauddatum  L.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นพลับพลึง  หลังใบเป็นเกล็ดเหมือนนาคราช  ปลายใบจรดถึงดินจะเกิดเป็นรากและเกิดเป็นต้นขึ้นมาอีก  เป็นลักษณะดังนี้  ขยายต้นออกไปรอบต้นเดิมเป็นอันมาก

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  ใช้หัวรากใบตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำว่านและกากว่านแช่ปรอทฆ่าปรอทตาย  ปรอทตายเป็นกายสิทธิ์จะแข็งตัวกลมกลึงใสขาวเป็นวาวรัศมีเหมือนปรอทที่ยังฆ่าไม่ตาย  ปรอทกายสิทธิ์มีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ทางคงกระพันชาตรีเหมือนกับเหล็กไหล  นำติดตัวไปเดินทางไกลไม่เมื่อย  ใส่ปากอมไม่กระหายน้ำ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ ว่านนาคลดา  ว่านพระยานาค  ว่านพระยานาคราช  ว่านชนิดนี้น่าจะเป็น  เฟิร์นก้านดำหางนาคบก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  26  เรียก  ว่านนาคลดา,  หน้า  45  (ซ้ำ)

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  81

ชัยมงคล  อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  22,

หน้า 31-32  เรียก  ว่านนาคลดา (ซ้ำ)

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  123-124

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  45,  หน้า  108  เรียก  ว่านนาคลดา  (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  178

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  45-46

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  977

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :