งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระเจ้าห้าพระองค์ ต้นที่ 2

2. พระเจ้าห้าพระองค์ (ต้น)   Dracontomelor  dao  [Blanco]  Merr. & Rolfe

ลักษณะ  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ใบเป็นใบประกอบแบบใบมะยมหรือใบสะเดา  เนื้อไม้มีกลิ่นฉุน  ดอกเป็นช่อเล็กๆ สีขาวอมเขียว  ผลกลมสีเหลือง  เมล็ดกลมแบนหมือนลูกจันทน์  ด้านหลังเป็นรูปดอกจันทน์  ด้านหน้าแบ่งออกเป็น 5 ช่อง  แต่ละช่องมีรูปร่างคล้ายพระ  เนื้อในกินได้  รสมันๆ คล้ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ปลูกไว้กับบ้านช่วยคุ้มครองภัยให้แก่คนในบ้าน  เมล็ดใช้พกติดตัวใช้ป้องกันภูติผีร้ายทั้งปวง

ทางสมุนไพร  เนื้อไม้ต้มกินเป็นยาถอนพิษยาเบื่อยาเมา  หรือแก้เมาเห็ดก็ได้  หรือต้มกินเป็นยาถอนพิษไข้ผิดสำแดงก็ได้

ทางคงกระพัน  นอกจากนั้นเนื้อไม้ยังใช้เข้าตำรับยาคงกระพันตลอดชีพอีกด้วย

พบในตำราของ

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  554  บรรทัดที่  2-5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :