งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมรกต

มรกต   Curcuma  aeruginosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้น   ใบ  คล้ายขมิ้น  หัวสีเขียวอ่อนๆ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  เป็นยาแก้ปวดท้อง  ลงท้อง  จุกเสียดแน่น  แก้ธาตุพิการ  ให้เอาหัวว่านมาฝนกับน้ำสุราเป็นกระสายรับประทาน  เป็นว่านคงกระพันชาตรี   คงทนต่อศาสตราวุธทั้งหลาย

หมายเหตุ  ว่านนี้  บางตำรา  เรียก  ว่านเขียวมรกต  ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านนางคำ  เนื้อหัวเขียว

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  45

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  299

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  59   เรียก  ว่านเขียวมรกต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :