งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านฤาษี

ฤาษี   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  หัว  ใบ  เหมือนขมิ้น  แต่เนื้อในหัวเป็นสีขาว  มีกลิ่นฉุนแรงมาก  ดอกเหมือนดอกผักตบแต่สีขาวกับสีชมพู  สลับกันเป็นชั้นๆ

สรรพคุณ  ใช้หัวว่านฝนกับน้ำสะอาด  หรือสุราทาแก้พิษว่านต่างๆ  และทาแก้ปวดบวม  ฟกช้ำดำเขียวได้อีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้   อาจจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านคันธมาลา (นางคำขาว)

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  122

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  56

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  342

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1010-1011

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :