งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสมอ

สมอ  Homalomena  sp.

ลักษณะ  ต้นคล้ายลำเจียกหรือต้นเตย  ใบเหมือนใบละหุ่ง  หัวเหมือนหัวกระทือ  กลิ่นหอมเย็นเหมือนกลิ่นเจตมูลเพลิง

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  เป็นยาฆ่าปรอทตาย  เอาหัวมาผสมกวนกับปรอททำให้ปรอทแข็งตัว  เป็นกายสิทธิ์  หรือเอารากหนัก 1 บาท  ปรอทหนัก 1 บาท  ใส่ขวดแล้วเอาดินพอก  สุมไฟแกลบไว้ 3 วัน  ปรอทนั้นตาย

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็นเสน่ห์จันทน์ป่าชนิดหนึ่ง  คุณลุงเกษม  อินทร์ชัยญะ  เล่าความเชื่อของคนสมัยก่อนให้ฟังว่า  บอนส้ม (พืชตระกูลเดียวกับเสน่ห์จันทน์)  ที่ขึ้นในถ้ำตรงบริเวณปากถ้ำที่มีน้ำไหลผ่าน  ถ้าน้ำหัวมาฝนกับโลหะจะกลายเป็นเงิน  ผู้เขียนคิดว่า  บอนส้ม ที่ว่านี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านสมอ

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  9

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  26

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  48

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  32

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  124-125

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  64-65

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  364

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  29

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :