งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสิบทิศ

สิบทิศ  Crinum  amoenum  Roxb.

ลักษณะ  ลำต้นคล้ายว่านแร้งคอคำ  แต่ต้นเตี้ยติดดิน  ใบเหมือนใบแร้งคอคำแต่เล็กกว่า  ดอกเหมือนพลับพลึงแต่กลีบเล็กกว่า   บานกระจายเป็นสิบทิศ   กลิ่นหอมเย็น

สรรพคุณ  ทางมหานิยม   ปลูกเป็นว่านเมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นตระกูลพลับพลึงป่า  เป็นพันธุ์ที่ดอกบานพร้อมกันหมดทั้งช่อ

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  79

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :