งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเงินกระจาย

3. เงินกระจาย   Globba  obscura.

          ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  เหมือนว่านเพชรกลับ  แต่ไม่แดงเหมือนเพชรกลับ รากคล้ายกระชายแต่เล็กกว่า   ดอกสีขาวเป็นช่อเกษรงอนยาว  เมื่อดอกแก่เป็นเมล็ดคล้ายเมล็ดข้าวเปลือกเป็นพวง

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เอามาโขลกผสมกับดินสอพองไว้เขียนอักขระลงพุทธคุณต่างๆ

หมายเหตุ  ว่านนี้บางแห่งเรียกว่า  ว่านเงินกระจาย   ว่านพวงเงิน   ว่านพวง

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :