งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเฉลิมชัย

ว่านเฉลิมชัย Calathea majestica.

ลักษณะ ต้น ใบ เหมือนหมากผู้หมากเมีย หน้าใบเขียวแก่ มีลายเส้นขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนอยู่หน้าใบ ท้องใบแดง หัวเหมือนข่า ว่านนี้เป็นต้นไม้สวยงามมาก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นมหานิยม
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :