งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเต่านำโชค

ว่านเต่านำโชค Amorphophallus sp.

ลักษณะ หัวเหมือนเต่า ต้นเหมือนต้นบุก แต่ต้นเล็กกว่า ผิวเรียบ ใบเป็นแฉกๆ เหมือนใบบุก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล นำโชคลาภมาให้
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :