งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเทพประสิทธิ์

ว่านเทพประสิทธิ์ Curcuma sp.

ลักษณะ ลำต้น ใบ หัว คล้ายขมิ้นอ้อย ลำต้น และใบเขียว หลังใบเป็นละอองขนคาย เนื้อในหัวมีสีขาว รสฉุนร้อน
สรรพคุณ ทางสมุนไพร แก้ลม จุก เสียด แน่น ทานกับสุรา หรือน้ำสุก
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 8-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :