งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีแขก

เศรษฐีแขก   Echinocactus  qrusonii.

ลักษณะ  ลำต้นเป็นรูปกระบอกใหญ่และหนาแบบกระบองเพชร  มีเป็นกลีบเป็นสันเป็นปีกแข็งแรง  ตั้งเป็นแนวขึ้นเป็นแถว  ตอนปลายปกคลุมด้วยขนอ่อน  รอบหัวจุกข้างบนมีหนามมาก  มีดอกเป็นสีเหลืองชูขึ้นตรงๆ  คล้ายหัวจุกสับปะรด  ยอดดอกมักจะขมและฝาดจัด  ผลกลมยาวมีขนขาวๆ คลุมทั่วผล  เมล็ดสีดำเป็นมัน  ไม่มีใบ

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทายโชคลาภ  ปลูกเป็นไม้ประดับ  ถ้ามีดอกจะนำโชคมาสู่เจ้าของ

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นแคสตัลชนิดหนึ่ง  ชื่อว่า  ถังทอง

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  362

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :