งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแม่ทัพ

แม่ทัพ   Zingiber  thorelii  Gagnep.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  คล้ายไพล  หัวสีเหลืองอ่อน  มีรสขมและฉุน  รากคล้ายรากกระชาย

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาธาตุพิการ  ท้องอืดท้องเฟ้อ  แน่น  จุกเสียด  ใช้หัวฝนกับน้ำสุก  หรือน้ำสุรากินแก้ปวดท้อง

ทางคุ้มครอง และทางคงกระพัน  เอาหัวมาเสกด้วย  “พระอิติปิโสธงชัยฯ” 108 คาบ  สำหรับไว้ถือติดตัวหรือกินอยู่คงกระพันชาตรี  เอาหัวว่านผสมกับหมึกดำ  และปลุกเสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  อีก 108 คาบ  แล้วเอาหมึกดำนี้มาเขียนลงยันต์พระเจ้า 5 พระองค์  ในผ้าขาวหรือผ้าแดง  ทำเป็นธงประจำกองทัพ  เมื่อออกศึกสงครามให้เชิญธงนี้นำหน้าเมื่อเข้าสู่การรณรงค์  จะคุ้มครองป้องกันอันตราย  ทำให้ไพร่พลปลอดภัยทั้งกองทัพ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  112

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  49

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  329

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1007-1008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :