งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไก่กุ๊ก

ว่านไก่กุ๊ก Kaempferia sp.

ลักษณะ ต้น ใบ หัว คล้ายกระชายหรือเปราะ ใบสีเขียว หน้าใบมีขนอุยทั้งใบ
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์ดีนัก พกติดตัวไปเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็น เป็นมหานิยมมากเสน่ห์อย่างยอดเยี่ยม
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :