งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไก่ดำ

ว่านไก่ดำ Kaempferia rotunda L.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนกระชาย ใบสีเขียวมีเงาดำๆ คล้ายปีก หลังใบสีแดงคล้ำๆ ก้านเขียว โคนต้นสีม่วงดำ หัวกลมเป็นเปราะ เนื้อในสีขาว
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้หัวว่านกินหรือถือติดตัวคงกระพันชาตรี
ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ใช้หัวผสมขี้ผึ้ง เจิมหน้าสีปากเป็นเสน่ห์มหานิยม ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 71 เรียก ว่านพญาไก่ดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :