งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรแดง

เพชรแดง    Curcuma  sp.

ลักษณะ  ใบเหมือนกระชาย  สีเขียวเท่ากันทั้งหน้าใบและหลังใบ  ต้นแดง  ก้านแดง  ร่องกลางใบแดง  โคนใบสีเหลื่อมๆ  หัวเป็นไหล  ปลายแหลมดังดินสอ  เนื้อในสีนวล  ดอกดังดอกกระเจียวเล็กๆ  สีชมพูเกษรเหลือง  เป็นว่านที่สวยมาก

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ใช้ในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นศิริมงคล

หมายเหตุ  ว่านนี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านแสงทอง      ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  43

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :