งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตาลปัตรฤาษี ( บัวค๊วกภาคเหนือ )

ว่านตาลปัตรฤาษี Limnocharis flara [L.]

ลักษณะ หัวคล้ายหอมหัวใหญ่ ใบคล้ายตาละปัดฤาษี ลำก้านแข็ง ใบใหญ่แข็ง สีเขียวปนเหลือง หนึ่งต้นมีหลายใบ มีดอกสีขาว กลีบเล็ก ช่อหนึ่งมีหลายดอก
สรรพคุณ ทางคุ้มครอง ปลูกไว้คุ้มภัยกันอันตรายต่างๆ
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ บางทีเรียก นางกวัก บัวค๊วก (ภาคเหนือ)
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :