งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักศรีมหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Alocasia cucullata Schott

วงศ์ของ ว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน นกคุ่ม, ว่าน ทรหด, ว่าน เศรษฐีใบโพธิ์

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นไม้ล้มลุกลำต้นใต้ดิน(corm)คล้ายเผือกแต่รูปทรงจะยาวกว่า เมื่ออายุมากขึ้น จะสูงขึ้นพ้นผิวดินพอประมาณแล้วต้นแม่จะโทรมและแตกหน่อรอบๆ

ใบ:  ก้านใบเป็นก้านเล็กกลมยาว มีใบสีเขียว รูปหัวใจ หรือใบโพธ์

ดอก:  คล้ายดอกบอน

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

การใช้ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ

ความเชื่อ:  ปลูกไว้กับบ้านทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ให้บังเกิดลาภผลมาสู่บ้านเมืองนั้นเนือง ๆ ถ้าเอาหัวกับใบกินจะเป็นคงกระพันชาตรีอีกด้วย ยิ่งเอาหัวว่านที่แก่มาแกะเป็นรูปพระภควัมบดี ปิดทวารทั้ง ๙ แล้วเศกด้วยคาถา “อิติปิโสภควาถึงภควาติ”  รวม ๗ คาบ แล้วจึงนำเอาติดตัวไปไหน ๆ ด้วย ใช้ในทางคงกระพันชาตรี และเป็นเมตตามหานิยม เป็นมงคลอันวิเศษ

หมายเหตุ:  ว่าน นี้ใช้ทางด้านคงกระพันมาแต่โบราณ และหายาก เรียกว่าว่านทรหด มาช่วงปี 2520 เป็นต้นมา ปรากฎชื่อตามตำราต่างๆ เป็น นางกวักบ้าง กวักใบโพธิ์บ้าง อย่างไรก็ ดี ว่าน ชนิดนี้เป็นที่นิยมและมีให้เห็นตามร้านค้าทั่วไป ว่าน ชนิดนี้มีอีกต้นหนึ่งที่คล้ายกันมากเกือบทุกส่วนยกเว้นใบจะเรียบ และเส้นใบหลักนูนชัดเจน เรียกว่าว่าน โพธิ์พุทธคยา

 

 

วงศ์ของว่าน :