งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กวักแม่จันทร์

ชื่อว่าน:  ว่านกวักแม่จันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:  เดหลี

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นไม้ล้มลุก มีรากมาก ลำต้นและ ทรงพุ่มคล้ายต้นผักกาด

ใบ:  ใบสีเขียวจัด รูปไข่ โคนใบป้อม ปลายใบแหลม

ดอก:  ดอกคล้ายดอกหน้าวัว มีสีขาว

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี แดดรำไร

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  ปลูกเป็นศิริมงคล เมตตามหานิยม ค้าขายดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :