งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กวักโพธิทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกวักโพธิทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Caladium sp.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านโพธิ์ทอง

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นพืชในวงศ์บอน มีลำต้นใต้ดินคล้ายบอนทั่วไปหรือหัวเผือก

ใบ:  แทงก้านใบจากลำต้นใต้ดิน มีใบรูปหัวใจมีสีเขียว บริเวณเส้นใบมีสีขาว

ดอก:  เหมือนดอกบอน

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  ปลูกไว้เป็นศิริมงคล เมตตามหานิยม ค้าขายดี หากปลูกดีๆ จะมีโชคลาภหลั่งไหลมามิได้ขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :