งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อว่าน:  ว่าน ธรณีสาร

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Phyllanthus pulcher,  Wall. Ex Mull.Arg.

วงศ์ของ ว่าน:  EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  มะขามป้อมดิน  (เชียงใหม่) ,  เสนียด,  ว่าน ธรณีสาร (ไทย) แดงครีบยอด(สุราษฎร์ฯ)

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก

ใบ:  ใบประกอบรูปขนนก มีใบจำนวนมาก แต่ละใบรูปวงรี เหมือนใบมะขาม

ดอก:  ดอกเล็กสีแดง ออกใต้ใบ โดยตลอด คล้ายต้นลูกใต้ใบเมื่อแก่แล้วมีผลมีเมล็ด

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  เมล็ด หรือ ปักชำ

การใช้ประโยชน์: ใช้ใบของต้นธรณีสารทำผงผสมกับพิมเสนดี ๆ พอควร  ใช้กวาดคอแก้เด็กตัวร้อน  แก้พิษตานทรางของเด็กได้ดีมาก  และขับลมในลำไส้ด้วย

ความเชื่อ:  โบราณใช้พรมน้ำมนต์ โดยเฉพาะ น้ำมนต์ธรณีสาร แต่ภายหลังหายากจึงใช้ใบมะยม กับ หญ้าคาแทน ว่านนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ป้องกันผีร้ายได้เป็นอย่างดี โบราณมักปลูกหน้าบันไดบ้านเป็นศิริมงคล อีกทั้งฉกฉวยมาทำยาได้สะดวก

หมายเหตุ: 

 

 

วงศ์ของว่าน :