งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Cibotium barometz J.smith

วงศ์ของ ว่าน:  DICKSONIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กูดพาน กูดเสือ โพสี (ปัตตานี) ขนไก่น้อย(เลย)  ว่าน ไก่น้อย หัสแดง

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นเหง้าเหมือนเฟิร์นทั่วไป แต่เหง้าเห็นได้ชัดกว่าและมีขนสีทองปกคลุม

ใบ:  ใบเหมือนเฟิร์น ทั่วไป

ดอก:

สภาวะการปลูก:  ชอบดินระบายน้ำดี แดด รำไร

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อ หรือสปอร์

การใช้ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ  ขนของ ว่าน ใช้ห้ามเลือดจากแผลสด

ความเชื่อ:  ว่าน ลูกไก่ทอง เป็น ว่าน มีคุณทางโชคลาภ โบราณว่าเมื่อปลูกไป อาจจะได้ยินเสียงไก้ร้อง ซึ่งจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูก

หมายเหตุ:

 

 

วงศ์ของว่าน :