งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อ ว่าน:  ว่าน หอมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Eleutherine plamifolia (L.) Merr.

วงศ์ของ ว่าน:  IRIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  บ่อเจอ เพาะบีเบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่าน หมาก(เหนือ), ว่าน เพลาะ(เชียงใหม่), ว่าน หอมแดง(ภาคกลาง)

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นใต้ดินมีสีบานเย็นเข้มถึงสีแดง ลักษณะคล้ายหัวหอม แต่จะทรงยาวรีกว่า

ใบ:  ใบยาวเรียวแหลม พื้นใบมีรอยพับตามยาวคล้ายพัด หรือคล้ายพืชตระกูลปาร์มที่เพิ่งงอก

ดอก:

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  ขยายพันธุ์ด้วยหัว

การใช้ประโยชน์: หัว ว่าน หอมแดงผสมกับว่านเปราะหอม ปรุงเป็นยาสุมหัวเด็กแก้หวัดคัดจมูก หรือผสมกับสุราขาวรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง กลากเกลื้อน เข้าเป็นยาขับลมในลำไส้

ความเชื่อ:  ใช้กินเพื่อคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ:

 

 

วงศ์ของว่าน :