งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อว่าน:  ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน: -

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นใต้ดินลักษณะคล้ายหัวหอม

ใบ:  ก้านใบสีขาวอัดแน่นเป็นลำต้นเทียมเตี้ยๆงใบสีเขียวเข้มหนาทรงขอบขนานยาว ขอบใบเรียบตรง การออกใบโดยมากจะออกปีละไม่เกิน 2 ครั้งแต่ออกครั้งละ 4-5 ใบพร้อมๆ กัน อันเป็นลักษณะเฉพาะของว่านนี้

ดอก:  ดอกรูปแตรเป็นช่อ สีขาว ดอกคล้าย เศรษฐีน้ำเต้าทองแต่ใหญ่กว่ากันมาก

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  ขยายพันธุ์ด้วยหัว

การใช้ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ

ความเชื่อ:  มีคำบอกเล่าว่ามีถิ่นกำเนิดที่เมืองทวายเมื่อใดไม่ทราบ โดยนำเข้ามาปลูกในพระราชวังก่อน โดยเฉพาะพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ภายหลังแพร่หลายออกมา จึงพบแต่บ้านของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ว่านต้นนี้มีคำบอกเล่าถึงความเป็นมงคลอยู่ไม่น้อยเมื่อออกดอกคราใดจะนำโชคลาภมาแก่ผู้ปลูกอยู่เสมอ

หมายเหตุ:  ว่านนี้ ขยายพันธุ์ยากมาก หลายปีจึงจะได้สักหัวหนึ่ง ปกติออกดอกชุกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมักให้หัวหลังจากออกดอก แต่ก็ พบเสมอว่าสามารถออกดอกช่วงอื่นได้ทั้งปี

 

 

 

วงศ์ของว่าน :