งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

บทความที่ 5 มีดครู มีดหมอ มีดบ้านว่านไทย

มีดครู มีดหมอ มีดบ้านว่านไทย     (คลิ๊ก continue reading ข้างล่าง เพื่ออ่านต่อ)

มีดบ้านว่านไทยฉบับสมบูรณ์  องค์ประกอบสำคัญ 6 ส่วน       #มีดบ้านว่านไทย #มีดบ้านว่านไทย

1 ใบมีด สร้างจากหมุดเหล็กรางรถไปเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ปลดระวาง ตีโดยช่างแนวหน้าของเมืองลำปาง

2 มวลสารผงตะไบมีดครู ที่สร้างตามตำราโบราณ จากเหล็กน้ำพี้ ตีทบมวลสารสำริด

3 มวลสาร ผงศักดิ์สิทธิ์ ที่หลุดจากองค์ฤษี

4 น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้เช็ดมีด จากว่าน 108 เป็น 1000 ชนิด และจากคณาจารย์ต่างๆ

5 น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งของบ้านว่านไทย และจาก มากกว่า 900 วัด

6 มวลสารกันเสื่อมตำรับบ้านว่านไทย

อธิบายเพิ่มเติม

มีดครูบ้านว่านไทย สร้างโดยใช้มวลสารที่ได้จากการตัดแต่งมีดครูหลวงที่อาจารย์นพคุณสร้างเมื่อปี 58 มาบรรจุ

บันทึกการสร้างมีดครูหลวง (ผู้บันทึก-นพคุณ คุมา ) และมีดครูว่าน (คุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย)

ด้วยความคิดแรกเริ่ม ที่อยากสร้างมหาศาสตราคม (มีดครู) ไว้ใช้เอง ผมจึงค่อยๆได้รวบรวมมวลสาร สำหรับสร้างมีดครู ของตนเองขึ้นมา โดยได้รับการอนุเคราะห์กัลยาณมิตรหลายๆท่าน เป็นเวลานับสิบปี  จนสามารถรวบรวมได้ครบ โดยรายการมวลสารมีดังนี้

อิ 01.เหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุ – เหล็กยอดเจดีย์เวียงท่ากาน (ผงตะไบ)

ติ 02.เหล็กยอดปราสาท – ใช้เหล็กวิหารวัดพระแก้ว(วังหน้า) ได้จาก อ.ปริญญา สัญญะเดช

ปิ 03.เหล็กยอดทวารา – เหล็กที่อยู่ส่วนยอดของซุ้มประตู (ผงตะไบ)

โส 04.เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม – เหล็กสะกดวิญญาณ ได้จาก อ.ปริญญา สัญญะเดช

ภะ 05.เหล็กตรึงโลง – ตะปูตอกโลงผี

คะ 06.เหล็กตรึงปั้นลม – เหล็กตะปูโครงสร้างวัง (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

วา 07.เหล็กสลักเพชร – ตะปูที่เป็นลิ้มที่ตอกฝังเข้าไปในเนื้อไม้

อะ 08.หอกสัมฤทธิ์ – หอมสัมฤทธิ์ล้านนา

ระ 09.กริชทองแดง – กริชพรหมคุณ หลวงปู่หงส์

หัง 10.พระแสงหัก – ใช้พระขรรค์ แทนใช้เชิงสัญลักษณ์ – คุณต้น บางกรวย

สัม 11.เหล็กปฏัก – เหล็กที่ติดอยู่ปลายไม้ยาวๆ ไว้สำหรับซัดหรือพุ่ง

มา 12.สลักประตู – เหล็กดาล/กลอนประตู

สัม 13.ตะปูเห็ด – ตะปูโบราณที่หัวมีขนาดใหญ่คล้ายดอกเห็ด

พุท 14.เหล็กเบญจพรรณ – สังฆวานรสัมฤทธิ์ วัดกิตติ

โธ 15.เหล็กบ้าน – เหล็กที่มีไว้ในบ้าน

วิช 16.เหล็กไหล – สะเก็ดดาวเหล็ก (เหล็กไหลนภากาศ) ฯลฯ

ชา 17.เหล็กหล่อบ่อพระแสง – แร่เหล็กบ่อพระแสง – คุณดาม

จะ 18.เหล็กกำแพง – แร่เหล็กเมืองกำแพงเพชร – น.ต. อรรถวัติ สมโภชน์

ระ 19.เหล็กน้ำพี้ – แร่เหล็ก(น้ำพี้)บ่อพระขรรค์ – คุณดาม

ณะ 20.เหล็กแร่ – เป็นแร่กายสิทธิ์ เช่น แร่เกาะล้าน เป็นต้น – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

สัม 21.ทองคำ – ทองคำ

ปัน 22.สัมฤทธิ์ – ชนวนพระกริ่งนวโลหะ – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

โน 23.นากอะแจ – นาก

สุ 24.เงินที่แท้ –เงิน

คะ 25.ชาดเหล็กทองแดงดง – ทองแดง เพิ่มเติม

โต 26.ขอช้าง สมัยอยุธยา (ผงตะไบ)

โล 27.ขวานสัมฤทธิ์ บ้านเชียง (ขวานฟ้า)

กะ 28.หัวธนูสัมฤทธิ์ บ้านเชียง

วิ 29.มีดหมอ ตามสูตรมหาศาสตราคม สร้างโดย อ.ปริญญา สัญญะเดช

ทู 30.มีดหมอทรงพระขรรค์

อะ 31.พระขรรค์เหล็กน้ำพี้

นุต 32.ปรอทหุง – คุณเอก นาครทรรพ

ตะ 33.แร่บางไผ่ – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

โร 34.ตะกั่วนม – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

ปุ 35.ชนวนพระริ่งนวโลหะ (เช่น วัดสุทัศน์) – (พ.อ. ศิริชัย ตัณอร่าม)

ริส 36.ห่วงพระ – คุณต้น บางกรวย

สะ 37.สังฆวานร วัดสุทัศน์ – คุณต้น บางกรวย

ทัม 38.สังฆวาร วัดกิตติ

มะ 39.สังฆวานร อยุธยา

สา 40.ตะปูเห็ด อยุธยา

ระ 41.สังฆวานร ไม่ทราบวัด

ถิ 42.เหล็กตรึงหอรบ

สัต 43.สังฆวานร วัดมหาธาตุ

ถา 44.เพชรหน้าทั่ง

เท 45.กำไรหัก

วะ 46.หัวพิณเปี๊ยะ

มะ 47.ฉิ่งแตก

นุส 48.กระดิ่งแตก

สา 49.กรรไกรหัก

นัง 50.หมุดรางรถไฟ

พุท 51.มีดเทพศาสตรา อ.ชุม ไชยคีรี

โธ 52.สังฆวานร วัดดอยไซ

ภะ 53.เหล็กยอดฉัตรพระวิหาร

คะ 54.ห่วงเหรียญพระนเรศวรเมืองงาย

วา 55.ใบหอกโบราณ

ติ 56.ห่วงเหรียญครูบาจันทรังษี วัดกู่เต้า

และได้รับ มวสสารมงคลหายาก จาก คุณณรงค์ศักดิ์ แห่งบ้านว่านไทย ดังมีรายการดังนี้

น้ำมัน ใช้น้ำมันสำคัญของบ้านว่านไทย และน้ำมันของอาจารย์เทพ  สาริกบุตร  ส่วนของบ้านว่านไทย และคณะศิษย์ ได้สืบสานพิธีการทำน้ำมันว่านแต่โบราณ ได้รวบรวมว่านกว่าสี่ร้อยชนิด และได้อัญเชิญน้ำมันว่านอันศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์แต่โบราณที่เก็บไว้เพื่อการการสัประยุทธ์ และเป็นศิริมงคล หรือเป็นยา รวมกันพันกว่าชนิดที่ใช้ได้สารพัดนึก ลงผสม เป็นเชื้อ เป็นชนวนในครั้งนี้ด้วย อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นอาทิ

1.น้ำมันงาเสกของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่..ที่แช่เสกเหรียญหลวงปู่แก้ว

2.น้ำมันงาเสก ครูนิยม อมศิริ ศิษย์พ่อหนูโตมร บุนนาค

3.น้ำมันงาประสะพลับพลึง ครูสงวน โสฬสวังหน้า

4.น้ำมันมะพร้าว เสก หลวงพ่อจำปา วัดบางไผ่ นนทบุรี

5.น้ำมันไพล อ.เปีย วัดบำเพ็ญใต้ สาย อ.ฟ้อน ดีสว่าง

6.น้ำมันมนต์หลวงปู่ครูบาสุรินทร์ วัดหลวงศรีเตี้ย จ.ลำพูน

7.น้ำมันงาเสกแข็ง สายเขาอ้อ

8.น้ำมันว่าน อ. หล่อ ขันแก้ว

9.น้ำมันว่าน 108 อ. มา เครื่องทองดี

10.น้ำมันว่าน อ. ส เปลี่ยนศรี

11.น้ำมันว่าน อ.เชษฐา พยากรณ์

12.น้ำมันว่าน ป้าบุญช่วย ใจจันทึก

13. น้ำมันว่าน สมุนไพร คุณลุงเกษม ราชบุรี

14.น้ำมันว่าน คุณนพคุณ คุมา

15. พระน๊อต วัดท่าเสาได้มอบน้ำมันชาตรี ของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค โดยสืบต่อมาจาก หลวงพ่อนวล วัดโพธิ์บางระมาด และยาจินดามณี สร้างโดย หลวงพ่อทองอยู่…วัดท่าเสา…กระทุ่มแบน.สายตรงวัดกลางบางแก้ว

16. น้ำมัน ว่านไก่แดง สุดยอดเมตตามหานิยม

และน้ำมันว่าน จากพระเดชพระคุณ และแม่ชี และศิษย์ ที่ตั้งใจทำน้ำมัน มาให้ตลอด30 กว่าปีที่ผ่านมาทำเป็นหัวเชื้อ ในการหุงน้ำมันว่านในครั้งนี้ด้วยจึงนับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของการหุงน้ำมันว่านในเมืองไทย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

นอกจากนี้ยัง บรรจุมวลสารเหล่านี้ไว้อีกด้วย

๑.            มวลสารวัดสุทัศน์

๒.            รวมเศษผงกรุพระต่างๆ ๙ ที่

๓.            เศษสัมฤทธิ์ของโบราณเขมร

๔.            ผงดินปราสาทขอมพันปี

๕.            ผงเหล็กน้ำพี้

๖.            ผงข้าวสารหิน

๗.            ผงดินจากแม่น้ำคงคา

๘.            ดินจากพระธาตุเชียงตุง

๙.            ผงไม้เทพทาโร วัดสุทัศน์

๑๐.         หินแร่รวม

๑๑.         ผงงาช้างสุรินทร์

๑๒.         ผงอิฐในวัง

๑๓.         ผงไม้ตะเคียนโบราณ…?

๑๔.         ผงกรุบ้านกร่าง ขุนแผนสุพรรณ

๑๕.         ผงว่าน ๑๐๘ ที่บดล่าสุด

๑๖.         ผงนิล

๑๗.         ผงงิ้วดำ

๑๘.         ผงใบลานพระคัมภีร์ต่างๆ

ในส่วนผงที่หลุดจากฤษี สร้างจากผงศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆดังนี้

  • ผงพุทธคุณ ปัถมัง อิธิเจ พระอาจารย์เปา วัดถ้ำระฆังทอง ลพบุรี ผงแร่ทองเฮง อ.พรต ผงว่านเสนหาเมตตาผงลบรวยเฮงเมตตา อ.พรต ผงพุทธคุณเมตตา อาจารย์บี กำโค่ย สี้ผึ้งสามสี อ.ประครอง รุ่นเจริญ สีผึ้งอ.กี้วัดสบสวรรค์ สีผึ้งเห้าจันทร์/น้ำมันว่านพระอ.พรต น้ำมันว่านไก่แดง สีผึ้งอ.หนุ่ม พุทธไธ สีผึ้งอ.ธรรมบุญนาก สีผึ้งอ.หมอเล็กวัดคลองใหญ่ ตราด ผงอนุรุท อ.ประถม อาจสาคร ผงไข่มุขหลวงพ่อพิชัย วัดเขาหงษ์ ลพบุรี ผงมหาสาร ผงสัมฤทธิ์ ลพบุรี ผงธรรมราช ผงสิวลีอ.อุ๊รังสิต ผงว่านหลวงปู่พรหมา วัดผานางคอย อุบลราชธานี ผงสมเด็จในดง ลูกดิน ผงพระธาตุสิวลี ผงพระหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ นครราชสีมา ผงพระหลวงพ่อประเทืองวัดด่านเจริญชัย เพชรบูรณ์ ผงถอน ผงมหาระงับ อ.ตุ๋ย ทองสุข น้ำมันเมตตาอ.แซม ใบโพธ์หนอพุทธคยา สด.พระญาณสังวรทรงปลูกไว้ที่วัดบวร ปี2511 ดินใต้ฐานพระแท่นวัชรอาสพุทธคยา ผงจิตรลดา ธูปวัดพระแก้ววังหลวง พระหลักเมือง ธูปหน้าโบสถ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ทองเปลว สังฆาฏิ หลวงปู่เอี่ยม ปู่กลิ่น ปู่ทองสุข วัดสะพานสูง ผงหลวงปู่ทวดปี97 ยาปฐมังมอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ยาส้มป่อยมนต์ (หมากหันปานปอง)มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ดินสี่สังเวชณียสถานอินเดียมอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ดินรอยพระบาทดอนกลางอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ขี้ตังนีดิน จ.น่าน มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ดินติดโมลีพระพุทธรูปในพระอุโบสถ วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ผงดอกไม้ ว่าน ไม้จันทน์ (ปานปอง คะมุงปอง)มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ยาวิเศษ (อธิฐานให้หายโรค)มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ น้ำมันปิยะ (ตำราล้านนา) มอบโดยพระอาจารย์ศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ผงว่าน ผงพุทธคุณ อาจารย์หนึ่งบางปะหัน ปูนอธิษฐานคุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธ ดินกากยายักษ์ ผงแร่ไหลน้ำ ว่าน108 อบแห้ง ดินหลักเมือง76จังหวัด ชานหมากและผงพุทธคุณ108 เกจิ พ่อปู่ชีวกเนื้อผง ผงว่านยา ทำน้ำมัน สายอีสาน ผงปถมัง ล.พ.เต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม ผงยา ล.พ.จรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ผงมวลสารสายเพชรบุรี คุณบอย ท่ายาง  ยาปราบไตรภพ ท่านอ.ปริญญา ณ เชียงใหม่ ยาพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณะสุข ยาวาสนาอ.ถนอม ศรหุนะ ยาวาสนาอ.สุชลวัดคลองขนอน ราชบุรี ยาวาสนา ยาคูณเมือง ยาปัญหา อ.ธรรมบุญนากบ้านนักสิทธิ์ หนองคาย ยาวาสนา อ.คมเดช โพนเงิน มหาสารคราม ยาวาสนา พระอาจารย์พิจารย์วัดโพธิ์ผักไห่ อยุธยา ยาวาสนา/ยากลับดวงวัดสิรินธรเทพวมาราม นครปฐม ผงว่านยา108อ.จิตรวัดบึงลาดสวาย นครปฐม ผงว่านยา มหาระงับ ครูแชมป์ อาศรมพระสิทธา ผงพุทธคุณพิธีลบผงวัดสิริธรเทพยรามนครปฐม ยาหมอเฒ่าครูเก่า ผงปถมังโลกีย์ ผงภุชงค์ซ่อนหัวซ่อนหาง น้ำมันงาแข็ง อ.ลึกลับฝั่งธน ผงอาการพระฤาษี ผงมหาว่าน ข้าวเหนียวดำเขาอ้อ มหาว่าน ว่านยา108 อ.ธรรมบุนนาก บ้านนักสิทธิ์หนองคาย ผงปัฐมังพม่า ยาปิยะสิทธิ ยาอะอองต่อเสา ยาโกโหล่งเส่ ยาปานปอง ขมุงปอง ดอกไม้เจ้าฟ้า ดอกไม้ถวายพระวันสำคัญ ผงหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ผงว่านยาจากวัดถ้ำเขาตูม ผงเกสรดอกไม้ไหว้ครูไหว้พระ ผงดอกบัวบาน ผงแป้งเสกศิลปิน ผงพุทธคุณอาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ ผงพุทธคุณอาจารย์วุฒิ ศรีราชา ผงพุทธคุณอาจารย์ชาญพล นิลประภาพร ผงพุทธคุณ อ.เอ พุทธอุททยานธรรมโกศล ปทุมธานี ผงหลวงปู่ทวดเต้าหูด อ.ธรรมส่อง สกลนคร พระมหาโอมอบให้ ผงพญาเต่าเรือน ผงพุทธคุณ5ประการ อ.ธรรมบุญนาก บ้านนักสิทธิ์ หนองคาย ผงเมตาอ.จอมเทพปราณี วัดนิลสุขาราม กทม ผงหลวงพ่อหลวงพ่อเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ อยุธยา ผงมหาราช ครูแชมป์ อาศรมพระสิทธา ผงปัถมัง อ.สรวง อ่างทอง

จบโดยสังเขปดังข้างต้น แต่แท้จริงแล้ว มวลสารมากกว่านี้มากครับ หากสงสัยโทร 064 1469546

 

การเสก

สูตรการสร้าง หรือ วิธีการปลุกเสก มีดบ้านว่านไทย (สังเขป)

หลังจากกระบวนการตีมีดและบรรจุมวลสารที่ด้ามแล้ว เมื่อได้ฤกษ์ ก็จะทำการแช่น้ำว่าน แล้วอาบแสงอาทิตย์(ตากแดด)  ต่อมา ชะโลมด้วยน้ำมันว่านบ้านว่านไทย จากนั้นอาบแสงจันทร์  รอฤกษ์ปลุกเสก ตามกระบวนการสังเขปดังนี้

ใช้ราชวัตรน้อย ที่จำลองมณฑลพิธีล้อมด้วยราชวัฏฉัตรธงทั้ง4มุม ตรงกลางตั้งพิธีดาดด้วยผ้าขาว ลงยันต์เพดานทั้งหน้าหลัง บูชาเทพยดาอารักษ์และครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทอันประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

๑. ผ้าขาวสำหรับคาดเพดานพิธีมณฑล

๒. ฉัตร 4 อัน (สี่ทิศ)

๓. สายสิญจน์พอที่จะวงได้ 7 รอบมณฑลพิธีนั้น

๔. ยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้าสำหรับคาดเพดาน

๕. ผ้ายันต์ตรีนิสิงเห สำหรับติด 8 ผืน (แปดทิศ)

ด้านหลังเป็นยันต์อิติปิโส ประจำทิศ แต่ละทิศ คือยันต์ประจำทิศใดก็ให้ติดยันต์นั้นตามทิศทั้งแปดแต่ละทิศ คือ

1. ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ให้ติดกระทู้ 7 แบก (อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา)

2. ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ให้ติดฝนแสนห่า (ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)

3. ทิศทักษิณ (ทิศใต้)  ให้ติดนารายณ์เกลื่อนสมุทร (ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท)

4. ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ให้ติดนารายณ์ถอดจักร์ (โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ)

5. ประจิม (ทิศตะวันตก) ให้ติดนารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ (ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ)

6. ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ให้ติดนารายณ์พลิกแผ่นดิน (คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ)

7. ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ให้ติดตวาดฟ้าป่าหิมพานต์วา  (โธ โน อะ มะ มะ วา)

8. ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้ติดนารายณ์แปลงรูป (อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ )

เมื่อจัดพิธีมณฑล วงด้วยสายสิญจน์ ติดยันต์ประทับเพดานและยันต์ตรีนิสิงเห โยงสายสิญยังมีดทุกเล่ม

อ่านโองการ บูชาพระรัตนตรัย และชุมนุมเทวดา ครูบาอาจารย์ จากนั้นว่าพระคาถา

คาถาบารมีพระพุทธเจ้า

พระคาถาหัวใจพระยาสมาส

พระคาถา นวหรคุณ

พระคาถาพุทธนิมิตร์

คาถาพรหมสี่หน้า

คาถาบารมี30ทัศน์

คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

คาถาอรหันต์8ทิศ

พระคาถามหาโสฬสมงคล

คาถาหัวใจพระธรรมเจ็ดคําภีร์

คาถาพรหมสี่หน้า

คาถาพุทธนิมิต

คาถาพระเจ้า16พระองค์

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณฉบับล้านนา

และคาถาหัวใจร้อยแปด อีก เป็นอาทิ เสกหลายบทหลายคาบ

 

จากนั้น ปลุกเสกแม่ธาตุ

ปลุกธาตุหนุน

ปลุกเสกพระวิภังค์ (ขันธ์ ๕)

ปลุกเสกอาการ ๓๒

ปลุกเสกอายะตะนะ ๑๒

ปลุกเสกธาตุ ๑๘

ปลุกเสกอินทรีย์ ๒๒

บังสุกุลเป็น           ถมคาถา  3  ครั้ง

ปลุกเสกพระพุทธเจ้าเบิกเนตร  3 จบ จากนั้น ตามธรรมเนียมต้อง

ขอขมาพระรัตนตรัย

ขอขมาครู….. หากผิดพลาดประการใดขอแรงครูช่วยอุดหนุนให้สมบูรณ์ทุกประการเทอญ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :