งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

บทความที่ 7 มวลสารว่านร้อยแปด ว่าน108 มวลสารบ้านว่านไทย

การสร้างมวลสาร(สังเขป)     (คลิ๊ก continue reading ข้างล่าง เพื่ออ่านต่อ)

เผยสูตร การสร้างมวลสาร ว่าน 108 จาก บ้านว่านไทย (โดยสังเขป)

การทำว่านร้อยแปดนี้ มิใช่เรื่องเล่นๆ และมิได้ระดมทำเมื่อไรเมื่อนั้นทีเดียว บางคนไปซื้อหัวว่านเป็นกิโลๆ มาสี่ห้าโลหั่นตากแห้งบดก็ได้หนึ่งกิโลแล้ว  แต่การทำมวลสารบ้านว่านไทย เป็นการค่อยเก็บสะสมว่านแต่ละชนิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ที่ปลูกเองตามตำราโบราณ พลีเก็บ ทั้งต้น-ใบ-ดอก-ผลแล้วแต่ชนิดของว่านนั้นๆตามระยะต่างๆ กันไป เช่น ว่านดอกทองเก็บดอกช่วงเมษา ว่านเทพ เก็บเดือนสิบ  นำมาตากหรือผึ่งลมเก็บรวบรวมไว้  มวลสารที่ได้จึงมีลักษณะละเอียด เบาฟู ไม่ใช่หนักละเอียดแบบขมิ้นผง

1 เตรียมว่านที่เก็บไว้ มาอย่างน้อย 108 ชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมากกว่านั้น  เช่น ในคราวสร้างน้ำมันว่านเมื่อปี 58 ว่านชนิดที่หนึ่ง นั้น ประกอบด้วยว่านจริงนับสิบอย่าง อาทิ เศรษฐีเรือนนอก เรือนกลาง เรือนใน เรือนแก้ว เรือนเตี้ย …… ว่านชนิดที่สอง พวกเสน่ห์จันทน์ ก็ จันทน์ต่างๆ มากกว่า 5 ชนิด ทำแบบนี้ร่ำไปจนครบ 108 (ดังนั้น ว่าน ร้อยแปดของบ้านว่านไทยจึงมีชนิดว่านมากถึงเกือบห้าร้อยชนิด)

2 หาฤกษ์ยาม เรียกสูตร สมมติ ให้ว่าน108 ชนิดที่เตรียมลงด้วยคาถาพระพุทธคุณ 56 ชนิด คือ เริ่มทีละตัวจาก อิ ติ ปิ โส….คาถาธรรมคุณ 38 ชนิด คือ ” สวาขาโต-วิญญูหีติ” คาถาพระสังฆคุณ 14 ชนิด คือ “สุปัติปันโน” จนจบบท เมื่อลงคาถาบทใดก็ให้เรียกสูตรลงทับคาถาบทนั้น ๆ ทุกตัว เช่น เริ่มลง “อิ” ก็ให้ว่า “นามมังสมาโส ยุตตโถยุตตถะแห่งนามะทั้งหลาย อาจาริยะพึงหมายให้ชื่อ”อิ” จุติปุติสนธิจงมาบังเกิดเป็น”อิ” เอหิอักขระนามะวิกรึงคะเร” ให้เรียกสูตรลงแบบเดียวกันทุกอักขระจนครบ 108 อักขระ

3 นำว่านทั้งหมด รวมใส่ถุงโปร่งตากแดดให้กรอบ นำมาบด ก่อนบด ต้องบวงสรวง ครกหรือเครื่องบดด้วย เพื่อให้เทวดารักษาสรรพคุณ  โดยถือฤกษ์ และยามตามโบราณวิถี

หมายเหตุ รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ จะค่อยนำมาให้ศึกษาเป็นลำดับไป อาทิ มีดเขียงหั่นว่าน ก็ จะเป็นเฉพาะเพื่อรักษาสรรพคุณ เพราะ นักเลงว่านโบราณปกติจะไม่ใช้มีดตัดว่าน แต่จะให้มือหักหัวแทน เพราะเชื่อว่าเป็นการแบ่งขยาย ไม่ใช่การตัด หากจะตัดก็ต้องใช้มีดครู เพื่อรักษาสรรพคุณ เป็นต้น

 

รายละเอียด มวลสาร ที่ สร้างโดย บ้านว่านไทย

นายณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม นักอนุรักษ์ว่านไทย รางวัลโล่เกียรติคุณ 2550

งานพฤกษาสยามครั้งที่4 จากพระองค์โสมฯเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรฯ

มีประสพการณ์ปลูกว่านมา กว่า 30 ปี และเป็นผู้เขียนหนังสือ ว่านสมุนไพร ไม้มงคลไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

ที่อยู่:  244/329 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร ซ.วิภาดีรังสิต43 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทร 064 146 9546

 

สำหรับมวลสาร ทีจัดทำขึ้นจำหน่ายนั้น ได้ เก็บ พลี จากว่าที่ปลูกตามตำราโบราณ เกือบทุกต้น ยกเว้นว่านป่าบางอย่างที่ต้องใช้ โดยเก็บทั้ง 5 อันประกอบด้วย ต้น ใบ ดอก ผล ราก  ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่หนักอันหนึ่งอันใด และเก็บตามวันเวลาที่เหมาะสม สะสมไปเรื่อยๆ โดยว่านทั้งหมด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1      ว่านกงจักรพระอินทร์      2 ว่านกบ

3      ว่านกระจายทอง            4 ว่านกระแจะจันทน์

5      ว่านกระแจะจันทน์หงษา 6 ว่านกระชายดำ

7      ว่านกระชายแดง            8 ว่านกระแตไต่ไม้

9      ว่านกระทือ                   10 ว่านกระทู้เจ็ดแบก

11    ว่านกระบี่ทอง                12 ว่านกระบือชนเสือ

13    ว่านกล่อมนางนอน         14 ว่านกลิ้งกลางดง

15    ว่านกวักเงินกวักทอง      16 ว่านกวักทองคำ/ว่านกวักแม่ทองคำ

17    ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี    18 ว่านกวักนางพญาใหญ่  

19    ว่านกวักพระพรหม         20 ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง

21    ว่านกวักโพธิเงิน             22 ว่านกวักโพธิทอง

23    ว่านกวักแม่จันทร์           24 ว่านกวักแม่ทองใบ       

25    ว่านกวักศรีมหาโพธิ์ (นางกวักใบโพธิ์) 26 ว่านกวักหงษาไทย

27    ว่านกาบหอยแครง            28 ว่านก้ามปู (ดองดึงษ์)

29    ว่านกาหลง                     30 ว่านกำบัง    

31    ว่านกิมเจ็ง                        32 ว่านกีบแรด

33    ว่านกุมารทอง                   34 ว่านเกราะห์เพชรไพทูรย์

35    ว่านแก้วหน้าม้า               36 ว่านไก่ขัน (ใบกลม)

37    ว่านไก่ขัน (ใบเรียว)        38 ว่านไก่ดำ

39    ว่านไก่แดง                      40 ว่านไก่แดง (ไม้เลื้อย)

41    ว่านไก่ฟ้าพญาลอ            42 ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด

43    ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์            44 ว่านขมิ้นชัน

45    ว่านขมิ้นดำ                     46 ว่านขมิ้นทอง

47    ว่านขมิ้นอ้อย                  48 ว่านขอทองแก้      

49    ว่านขันหมาก                  50 ว่านขันหมากลาย (ขันหมากชาวเหนือ)

51    ว่านข่า                           52 ว่านข่าแดง

53    ว่านข่าลาย                      54 ว่านขิงแดง 

55    ว่านขุนช้าง                     56 ว่านขุนแผนสะกดทัพ

57    ว่านเขาควายใหญ่            58 ว่านเขียด

59    ว่านคันทะมาลา (ม่วง)      60 ว่านคางคก (มะอะอุ) 

61    ว่านค้างคาว                      62 ว่านคืบ

63    ว่านงาช้าง                       64 ว่านงูเห่า

65    ว่านจังงัง                         66 ว่านจ่าว่าน

67    ว่านจ่าว่าน หรือ พญาว่าน  68 ว่านจูงนาง

69    ว่านใจดำ                         70 ว่านฉัตรทอง(สิบแสนฉัตรทอง)

71    ว่านฉิมพลี                        72 ว่านช้อยนางรำ

73    ว่านช้างผสมโขลง             74 ว่านไชยมงคล

75    ว่านญาณรังสี                   76 ว่านเฒ่าหนังแห้ง

77    ว่านเณรแก้ว     78 ว่านดอกทอง 12 ชนิด (รากราคะ หรือ ว่านรากราคะ)

79    ว่านดอกทองกระเจา         80 ว่านดักแด้

81    ว่านดาบนารายณ์              82 ว่านดาบหลวง

83    ว่านดินสอฤษี                   84 ว่านโด่ไม่รู้ล้ม

85    ว่านตอด                          86 ว่านตะขาบ

87    ว่านตะขาบหินว่านตะไคร้ (ว่านดีด)    88 ว่านตะเภาใหญ่

89    ว่านตีนจิ้งจก                       90 ว่านเต่านำโชค

91    ว่านถอนโมกขศักดิ์              92 ว่านถุงเงินถุงทอง

93    ว่านเถาวัลย์หลง                94 ว่านทรหด (ชักมดลูก)

95    ว่านทองคำ                        96 ว่านท้าวชมพูหนังแห้ง

97    ว่านทิพย์เนตร                   98 ว่านทุ่งเศรษฐี

99    ว่านเทพประชุมพร             100 ว่านเทพรักษา

101  ว่านเทพรัญจวน                102 ว่านเทพรำพึง

103  ว่านเทพรำเพย                 104 ว่านเทพรำลึก

105  ว่านธรณีเย็น                            106 ว่านธรณีสาร

107  ว่านนกคุ้ม                        108 ว่านนกคุ้มดง

109  ว่านนกยูง                         110 ว่านนพมาศ

111  ว่านนเรศวร                       112 ว่านนะหน้าทอง

113  ว่านนาคราช (บอน)            114 ว่านนาคราช (เฟิร์น)

115  ว่านนาคราชงูเขียว (ตะบองเพชร) 116       ว่านนางคำ

117  ว่านนางคุ้ม                      118 ว่านนางตัด

119  ว่านนางพญาหงษ์ทอง        120 ว่านนางพญาหงสาวดี

121  ว่านนางล้อม                    122 ว่านนารายณ์แบ่งภาค

123  ว่านน้ำ                            124 ว่านน้ำทอง

125  ว่านน้ำเล็ก (เสน่ห์จันทร์หอม) 126ว่านนิลพัตร (คว่ำตายหงายเป็น)

127  ว่านบอระเพ็ดพุงช้าง (สบู่เลือดเถาตัวเมีย)     128  ว่านบัวบก

129  ว่านบัวสันโดษ                  130 ว่านบานเย็นขาว

131  ว่านปรอท                        132 ว่านปราบสมุทร(เพชรคง)

133  ว่านปลาไหลเผือก             134 ว่านปลาไหลม่วง

135  ว่านปลาไหลเล็ก               136 ว่านปลาไหลสอด

137  ว่านปลาไหลเหลือง           138 ว่านปลาไหลใหญ่

139  ว่านปู่ย่า (โบตั๋น)               140 ว่านเปราะ (เปราะหอม)

141  ว่านเปราะป่า(ธรณีเย็น)      142 ว่านเปล้าเลือด

143  ว่านพญากลอย              144  ว่านพญากาเผือก

145  ว่านพญากาสักเขียว       146  ว่านพญากาสักแดง

147  ว่านพญากาหลง             148  ว่านพญาจงอาง1

149  ว่านพญาจงอาง2            150  ว่านพญาช้างเผือก

151  ว่านพญานกคุ้ม              152  ว่านพญานกยูง (กูดซัง)

153  ว่านพญานกยูง (หมอยแม่ม่าย)  154  ว่านพญานกยูง(เปราะ)

155  ว่านพญานกยูง(หมอยยายชี)    156  ว่านพญาปัจเวก

157  ว่านพญามือเหล็ก            158  ว่านพญาไร้ใบ

159  ว่านพญาลิ้นงู                 160  ว่านพญาว่าน

161  ว่านพญาหงษ์เงิน            162  ว่านพญาหอกหล่อ (เท้ายายม่อม)

163  ว่านพญาหอกหัก            164  ว่านพญาหัวเดียว

165  ว่านพยับเมฆ                           166  ว่านพระคงคา

167  ว่านพระเจ้าห้าพระองค์   168  ว่านพระฉิม

169  ว่านพระฉิม(เถา)             170  ว่านพระตะบะ / ว่านพะตะบะ

171  ว่านพระยาเต่า               172  ว่านพระยาริดตีนปู

173  ว่านพลับพลึงด่าง            174  ว่านพังพอน

175  ว่านพัดโบก                    176  ว่านพัดแม่ชี

177  ว่านพุทธกวัก                 178  ว่านเพชรกลับ

179  ว่านเพชรกลับดำ             180  ว่านเพชรกลับแดง

181  ว่านเพชรแดง                182  ว่านเพชรน้อย

183  ว่านเพชรน้อยแดง           184  ว่านเพชรนารายน์      

185  ว่านเพชรไพรวัลย์          186  ว่านเพชรม้า

187  ว่านเพชรสังฆาต             188  ว่านเพชรหน้าทั่ง

189  ว่านเพชรหลีก                190  ว่านเพชรหึง (กล้วยไม้)

191  ว่านเพชรหึง (เฟิร์น)      192  ว่านเพชรใหญ่

193  ว่านไพลขาว                    194  ว่านไพลชมพู (ว่านไฟ)

195  ว่านไพลดำ1                  196  ว่านไพลดำ2

197  ว่านไพลปลุกเสก             198  ว่านไพลเหลือง

199  ว่านมรกต                       200 ว่านมหากวัก

201  ว่านมหากาฬ                   202 ว่านมหากำลัง 

203  ว่านมหาจักรพรรดิ์ (อรหันต์แปดทิศ)   204  ว่านมหาโชค

205  ว่านมหาบัว                     206 ว่านมหาปราบ

207  ว่านมหาเมฆ                   208 ว่านมหาลาภ      

209  ว่านมหาสิทธิโชค            210 ว่านมหาเสน่ห์   

211  ว่านมหาหงษ์                   212 ว่านมหาอุดม

213  ว่านมเหศวร                      214 ว่านม้า

215  ว่านม้าขาว                     216 ว่านม้าแดง

217  ว่านม้าสีหมอก                 218 ว่านม้าห้อ

219  ว่านม้าเหลือง                  220 ว่านเมฆประสิทธิ์

221  ว่านแม่ทัพ                       222 ว่านไม้ดีด

223  ว่านไม้ลัด                         224 ว่านร่อนทอง

225  ว่านรากสามสิบ                 226 ว่านรางเงิน

227  ว่านรางจืดหัว                 228  ว่านรางทอง

229  ว่านรางทองใบด่าง        230  ว่านรางนาก

231  ว่านแร้งคอดำ                 232  ว่านลิงค์ดำ / ว่านลิงดำ

233  ว่านลิ้นมังกร (หางนาค)   234  ว่านลูกไก่ทอง

235  ว่านเลือดแห้ง                 236  ว่านเศรษฐีกวนอิม

237  ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์     238  ว่านเศรษฐีจีน

239  ว่านเศรษฐีญวน (ไซ่ง่อน) 240  ว่านเศรษฐีนางกวัก

241  ว่านเศรษฐีนางกวัก (แดง) 242  ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง

243  ว่านเศรษฐีพายทอง       244  ว่านเศรษฐีเรือนกลาง  

245  ว่านเศรษฐีเรือนแก้ว       246  ว่านเศรษฐีเรือนนอก

247  ว่านเศรษฐีเรือนใน         248  ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่

249  ว่านเศรษฐีอินเดีย           250  ว่านสบู่เลือดเถา / ว่านสบู่เลือดเถาตัวผู้     

251  ว่านสบู่เลือดบอนว่านสบู่ส้ม 252 ว่านสบู่หยวก

253  ว่านสบู่เหล็ก                     254 ว่านสากเหล็ก (ตาลเดี่ยว)

255  ว่านสาลิกาลิ้นทอง            256 ว่านสาวน้อยประแป้ง

257  ว่านสาวหลงหรือฤาษีสร้าง ฤาษีผสม   258 ว่านสิงหโมรา

259  ว่านสิทธิโชค                  260 ว่านสิบแสน

261  ว่านสี่ทิศ                         262 ว่านเสน์ห์ขุนแผน

263  ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว         264 ว่านเสน่ห์จันทน์เขียว

265  ว่านเสน่ห์จันทน์ดำ           266 ว่านเสน่ห์จันทน์แดง

267  ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ 2 หรือ เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์ 268  ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์1

269  ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง       270  ว่านเสน่ห์จันทร์หอม

271  ว่านเสน่หา                     272  ว่านเสลดพังพอนตัวผู้ 

273  ว่านเสลดพังพอนตัวเมีย  274  ว่านเสือสามทุ่ง

275  ว่านแสงอาทิตย์              276  ว่านแสนนางล้อม

277  ว่านแสนพันล้อม      278 ว่านหนอนตายอยาก / ว่านหนอนตายหยาก

279  ว่านหนุมาน                   280  ว่านหนุมานนั่งแท่น

281  ว่านหนุมานประสานกาย   282 ว่านหนุมานยกทัพ

283  ว่านหมูกลิ้ง(เพชรฉลูกัณฑ์) 284       ว่านหอมดำ

285  ว่านหอมแดง                    286 ว่านหัวครู

287  ว่านหัวน่วม                     288 ว่านหัวร้อยรู

289  ว่านหัวใหญ่ (สามพันตึง)   290 ว่านหางจระเข้

291  ว่านหางช้าง                    292 ว่านหางเสือ (ว่านลาย)

293  ว่านห้าร้อยนาง               294  ว่านห้าร้อยนาง (นางพญาห้าร้อย)

295  ว่านหูเสือ                       296  ว่านเหล็กไหล

297  ว่านอัคคีทวาร (แบบหัว)  298  ว่านอึ่ง

299  ว่านเอ็นเหลือง            

 

และว่านที่ไม่ทราบชื่อกลางที่แน่ชัดอีก กว่า150 ชนิด 

สำหรับมวลสาร จะไม่ใช้ว่าน พวกว่านแก้ รางจืด ข่าจืดออก แต่ เพิ่ม ส้มป่อย เล็บครุฑ ลูกสวาท ลูกกันภัย เครือสาวหลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :