งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

Page 1 of 1012345...10...Last »

ว่าน แก้วหน้าม้า

ชื่อว่าน:  ว่านแก้วหน้าม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Alocasia denunata

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กุมารทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกุมารทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Haemanthus multiforus (Tratt.) Martyn.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกระทุ่ม ว่านตะกร้อ(เหนือ) ว่านแสงอาทิตย์(กรุงเทพฯ)

Continue reading

ว่าน กีบแรด

ชื่อว่าน:  ว่านกีบแรด

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Angiopteris evecta Hoffm.

วงศ์ของว่าน:  MARATTIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กีบม้าลม(ภาคเหนือ) กีบแรด(แพร่) ดูกู(มาเลเซีย) ว่านกีบม้า(ภาคกลาง)

 

Continue reading

ว่าน กำบัง

ชื่อว่าน:  ว่านกำบัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกั้นบัง กำบังภัย กำบังไพร

Continue reading

Page 1 of 1012345...10...Last »

วงศ์ของว่าน :