งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

Page 10 of 10« First...678910

ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Cibotium barometz J.smith

วงศ์ของ ว่าน:  DICKSONIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กูดพาน กูดเสือ โพสี (ปัตตานี) ขนไก่น้อย(เลย)  ว่าน ไก่น้อย หัสแดง

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน กงจักรพระอินทร์

ชื่อว่าน:  ว่าน กงจักรพระอินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Curcuma sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน เฒ่าหนังแห้ง

ชื่อว่าน:  ว่าน เฒ่าหนังแห้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ  ว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของ ว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน กวักศรีมหาโพธิ์

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักศรีมหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Alocasia cucullata Schott

วงศ์ของ ว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน นกคุ่ม, ว่าน ทรหด, ว่าน เศรษฐีใบโพธิ์

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 10 of 10« First...678910

วงศ์ของว่าน :