งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

Page 2 of 1012345...10...Last »

ว่าน กาหลง

ชื่อว่าน:  ว่านกาหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Bauhinia acuminata Linn.

วงศ์ของว่าน:  CAESALPINIOIDEAE วงศ์ถั่ว : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่นๆ:  เสี้ยวดอกขาว เสี้ยวน้อย (เหนือ) ส้มเสี้ยว กาหลง (ภาคกลาง) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส)

 

Continue reading

ว่าน ก้ามปู (ดองดึงษ์)

ชื่อว่าน:  ว่านก้ามปู(ดองดึงษ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:  Climbing Lily(ภาษาอังกฤษ) พันธุ์มหา (โคราช) หัวขวาน, คมขวาน, บ้องขวาน, (ชลบุรี) มะขาโก้ง (เงี้ยว) ดาวดึงส์ (ไทย)

 

Continue reading

ว่าน กาบหอยแครง

ชื่อว่าน:  ว่านกาบหอยแครง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:  ว่านแสงอาทิตย์

 

Continue reading

ว่าน กวักแม่ทองใบ

ชื่อว่าน:  ว่านกวักแม่ทองใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Hymenocalis sp.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกวักใบพาย กวักทองใบ

 

Continue reading

Page 2 of 1012345...10...Last »

วงศ์ของว่าน :