งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

Page 4 of 10« First...23456...10...Last »

ว่าน กวักพระพรหม

ชื่อว่าน:  ว่านกวักพระพรหม

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglonema sp.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กวักนางพญามหาเศรษฐี

ชื่อว่าน:  ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กวักนางพญาใหญ่

ชื่อว่าน:  ว่านกวักนางพญาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

Continue reading

ว่าน กวักทองคำ / ว่าน กวักแม่ทองคำ

ชื่อว่าน:  ว่านกวักทองคำ /ว่านกวักแม่ทองคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglonema tricolur (Nicols) Jervis “Russet”

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

Page 4 of 10« First...23456...10...Last »

วงศ์ของว่าน :