งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : นพคุณ

แจกแจงชนิดของว่านตามการเรียบเรียงของ อ.นพคุณ คุมา

Page 20 of 89« First...10...1819202122...304050...Last »

ว่านเศรษฐีเรือนเตี้ย

เศรษฐีเรือนเตี้ย   Ophiopogon  jaburan  Lodd. 

ลักษณะ  ต้นใบคล้ายเศรษฐีกอบทรัพย์  แต่ใบเล็กกว่า

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้เป็นเมตตมหานิยม  นำลาภผลมาให้

หมายเหตุ  ว่านนี้  มีอีกชื่อ  คือ  ว่านเศรษฐีเรือนเบี้ย   หนวดปลาดุก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  8

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  352

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012

 

ว่านเศรษฐีใบโพธิ์

เศรษฐีใบโพธิ์   Alocasia  cucullata  Schott.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบโพธิ์สีเขียวเข้ม  หัวคล้ายว่านเสน่ห์จันทน์เขียว  แต่ใบกับหัวกินเข้าไปแล้วคันคอมาก

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล ปลูกไว้ในบ้านทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  มีความเจริญรุ่งเรือง  มีคนนำลาภผลมาให้อยู่เสมอ  เป็นศิริมงคล  เมตตามหานิยม

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  351

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1013

ว่านเศรษฐีใบพาย

เศรษฐีใบพาย   Aglaonema  cochinchinensis  Engl.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบพาย  ต้นคล้ายต้นธรณีสาร  ดอกงามยิ่งนัก

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  ทำให้เกิดลาภผลมาสู่บ้าน  เป็นมิ่งขวัญแก่ผู้ปลูก  ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านนางกวักทอง   ว่านชนิดนี้ไม่ใช่  ว่านหงสาไทย  อย่างที่เล่นกันในปัจจุบัน  แต่จริงๆ  แล้ว  ว่านชนิดนี้เป็นตระกูลอโกนีมาชนิดหนึ่ง  ชื่อว่า  กวักทอง  (นางกวักทอง)  และ  กวักเงินกวักทอง  (นางกวักเงิน,   โคชิน)

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  350

 

ว่านเศรษฐีด่าง

เศรษฐีด่าง   Chlorophytum  elatum  R.Br.var.  vittatum

ลักษณะ  ต้น และ ใบ  หมือนว่านเศรษฐีเรือนนอก และเรือนใน แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ใบเหมือนใบพายแคบๆ  มีเส้นใบเป็นลายขาวเขียวสลับกันไป

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล และทางคงกระพัน  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรีชั่วเบา  คงทนต่อหอกดาบสารพัด  และเขี้ยวงาอีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่   ว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนใน

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  22

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  34

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  349

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  72   เรียก   ว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนใน

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012-1013

Page 20 of 89« First...10...1819202122...304050...Last »

วงศ์ของว่าน :