งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : นพคุณ

แจกแจงชนิดของว่านตามการเรียบเรียงของ อ.นพคุณ คุมา

Page 30 of 89« First...1020...2829303132...405060...Last »

ว่านมหานิล

มหานิล   Amauroderma  rude  [Berk.]  Pat.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายผักแว่น  แต่ใบใหญ่และแข็งกว่า  หัวเหมือนหัวว่านเพชรน้อย  แต่มีเนื้อข้างในเป็นสีดำดังสีนิล

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยาแก้ไข้  และแก้ทรางในเด็กทุกชนิด  เอาหัวว่านนี้ฝนกับน้ำซาวข้าวหรือน้ำดอกไม้  กินแก้ไข้และแก้ทรางเด็ก

ทางคงกระพัน  เอาหัวว่านนี้มาปลุกเสกด้วยคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ 108 คาบ  คงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวง  เมื่อกินว่านนี้ทำให้อยู่คงทนชั่วเบา  นำเอาหัวว่านนี้ถือติดกับตัวป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็น  เห็ดจวักงู  ซึ่งมีหลายชื่อ  เห็ดนางกวัก  เห็ดงูเห่า  เห็ดแม่เบี้ยงูเห่า

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  63

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  34

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  308

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1004

ว่านมหานิยม

มหานิยม   Kaempferia  angustifolia  Roscoe.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบพลับพลึง  แต่ต้นเตี้ยแบอยู่กับดิน  หัวกลมสีขาว  ลักษณะต้นใบคล้ายว่านปราบสมุทรทุกประการ  แต่ริมขอบใบมีสีขาว

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม และทางคงกระพัน  เอาหัวนำติดตัวไปด้วย  ทำให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ   ว่านเปราะน้อย    ว่านมหานิยมใหญ่

พบในตำราของ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  119-120   เรียก  ว่านเปราะน้อย

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  19  เรียก ว่านเปราะน้อย,  หน้า  68  (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  307

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  30   เรียก  ว่านมหานิยมใหญ่

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  979  เรียก  ว่านเปราะน้อย

ว่านมหากำลัง

มหากำลัง   Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  ดุจดั่งขมิ้นอ้อย  แต่เนื้อในหัวเป็นสีขาว  มีรสขมขื่นและฉุนจัด

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาบำรุงกำลัง  ให้เอาหั่นเป็นแว่นตากแดดให้แห้งบดเป็นผง  กินกับสุราหรือน้ำผึ้งบำรุงกำลัง  หญิงคลอดบุตรใหม่ๆ กินเป็นยาชักมดลูก  ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  62

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  54

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  306

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1003

ว่านมหากาฬ

มหากาฬ   Gynura  pseudochina  [L.]  DC.  var.  hispida  Thwaites

ลักษณะ  ต้นขึ้นเป็นกิ่งเหมือนต้นไม้  ใบเหมือนใบผักกาด  แต่เป็นหยักๆ  ถ้าใบออกใหม่ๆ  จะเป็นสีม่วงแก่  ตามก้านและขอบใบสีเขียว  ถ้าแก่จะกลายเป็นสีขาว  ว่านนี้มีหลายพันธุ์  เช่น  เขียวล้วน  ม่วงเรื่อๆ  ม่วงเข้ม  เป็นต้น

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใบสดๆ โขลกกับสุราปิดพอกฝี  หรือลำมะลอก  ทำให้เย็นและหายปวด  เป็นยาเย็นใช้พอกบาดแผลถอนพิษอาการปวดอักเสบ  แก้ปวดแสบปวดร้อน  หัวกินดับพิษกาฬ  แก้พิษไข้เซื่อมซึมกระสับกระส่าย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ผักกาดกบ  หนาดแห้ง  คำโคก  ผักกาดนกเขา  อังตังปึง

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  50

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  60-61

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  63-64

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  56

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  304-305

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  39

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  86

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1004-1005

Page 30 of 89« First...1020...2829303132...405060...Last »

วงศ์ของว่าน :