งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : นพคุณ

แจกแจงชนิดของว่านตามการเรียบเรียงของ อ.นพคุณ คุมา

Page 4 of 89« First...23456...102030...Last »

ว่านหัวน่วม ต้นที่ 2

2. หัวน่วม   Typhonium  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวหอมใหญ่  ก้านสีเขียวเหมือนก้านอุตพิต  แต่ใบกลมสีเขียวจัด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวว่านนี้กิน  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ 3 คาบ  เมื่อกินจะรู้สึกซู่ซ่าไปทั่วทุกขุมขน  คงกระพันชาตรี  ถือติดตัวป้องกันอาวุธทั้งปวง

บางตำรา  ให้ใช้หัวติดตัวเท่านั้น  กระบองขวากหนามเขี้ยวงา  รับรองอยู่คงเด็ดขาด  แต่เมื่อมีว่านนี้อยู่กับตัวอย่าไปกัดเชือกหรือเถาใดๆ เป็นอันขาด  จะทำให้เข็ดเขี้ยว

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็นต้นเดียวกับ   ว่านนิลพัตร์

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  45-46

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  61-62  เรียก  ว่านหัวน่วม  อีกชนิด

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032  เรียก  ว่านหัวน่วม  อีกชนิด

ว่านหัวน่วม ต้นที่ 1

หัวน่วม  มี 2 แบบ

1. หัวน่วม    Gynura  pseudochina  [L.]  DC.  var.  hispida  Thwaites

 ลักษณะ  ใบคล้ายใบผักกาด  ใบสีเขียวกว่าใบไม้ทั้งปวง  จักเว้าเข้าไปกลางใบ  มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน  ขอบใบเป็นสีม่วงอ่อนๆ  หัวกลมๆ ยาวๆ  ดอกมีสีเหลืองเล็กๆ  คล้ายดอกดาวเรืองเป็นก้านชูขึ้นมาจากหัว  คล้ายว่านมหากาฬ  หัวเมื่อขุดขึ้นมากจากดิน  ทิ้งไว้ 5-6 วันหัวจะนิ่มเหมือนกำลังฝ่อ  มี 2 ชนิด  คือ  เนื้อในหัวสีขาว  และเนื้อในหัวสีแดง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวว่านนี้กิน  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ 3 คาบ  เมื่อกินจะรู้สึกซู่ซ่าไปทั่วทุกขุมขน  คงกระพันชาตรี  ถือติดตัวป้องกันอาวุธทั้งปวง

บางตำรา  ให้ใช้หัวติดตัวเท่านั้น  กระบองขวากหนามเขี้ยวงา  รับรองอยู่คงเด็ดขาด  แต่เมื่อมีว่านนี้อยู่กับตัวอย่าไปกัดเชือกหรือเถาใดๆ เป็นอันขาด  จะทำให้เข็ดเขี้ยว

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านแจง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  34

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  61

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  57

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  427-428

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  38-39

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  88

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032

 

ว่านหอยแครง

หอยแครง  Tradescantia  spathacea  Sw.

ลักษณะ  ใบแข็งยาวปลายแหลมคล้ายต้นมะลิลา  แต่เล็กกว่ากันมาก  หน้าใบสีเขียวแก่  หลังใบสีม่วงแดงเข้ม  ดอกเป็นกระเปาะเหมือนฝาหอยแครงสองฝา  สีม่วงแดง  เกษรข้างในสีขาวยื่นออกมาจากข้างในฝา  ฝาสามารถปิดเปิดได้คล้ายพวกพันธุ์ไม้จับแมลง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาใบว่านนี้สดๆ สามใบ  ต้มกับน้ำตาลกรวดพอหวานปะแล่ม  น้ำที่ต้มจะเป็นสีแดงคล้ายน้ำด่างทับทิม  กินเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้อาเจียนเป็นโลหิต  แก้ฟกช้ำในจากการพลัดตกหกล้ม  ถูกชก  ตี  ต่อย  เตะ  ตกจากที่สูง  แก้โรคตาทุกชนิด  หรือเอาใบสดๆ มาโขลกคั้นเอาน้ำแทรกพิมเสน 1-2 เกล็ด  ใช้หยอดตา  แก้ตาต้อ  ตาช้ำ  ตามัว  ตาเจ็บ  ตาแดง  หาย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านกาบหอย  ว่านกาบหอยแครง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  138-139

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  426

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1033

หอมแดง

หอมแดง   Eleutherine  americana  [Aubl.]  Merr.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบมะพร้าวตอนแรกออก  ต้นเหมือนมะพร้าวเล็กๆ  หัวเหมือนหัวหอมมีเปลือกหุ้มสีแดง  เนื้อในขาวรสขื่นๆ  หัวมียางสีแดง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวตำให้ละเอียดกินกับสุราใช้ทางอยู่คงกระพัน

ทางสมุนไพร  เอาหัวต้มผสมกับเกลืออม แก้ลักกะปิดลักกะเปิด    เอาหัวตำผสมกับกำมะถันทา  แก้ขี้กลากเกลื้อน  เอาหัวผสมกับเปราะหอมพอกกระหม่อมเด็ก  แก้หวัดคัดจมูก  หายใจไม่สะดวก

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านหมาก  ว่านไก่แดง     ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านแมงป่อง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  89

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  113

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  60

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  425

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  72

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  63

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1033

Page 4 of 89« First...23456...102030...Last »

วงศ์ของว่าน :